Kostenontwikkelingen

TLN heeft de TLN-kostprijsapplicatie ontwikkeld

Ongeveer driekwart van de totale kosten van het beroepsgoederenvervoer over de weg bestaat uit loonkosten en brandstofkosten. Als transportondernemer is de ontwikkeling van deze kosten van belang om goede kostprijsberekeningen te maken.

Onderzoek kostenontwikkelingen

Panteia/NEA onderzoekt jaarlijks de kostenontwikkelingen van een lopend jaar en verricht een raming voor het komende jaar van zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. De raming van de kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. ​

Klik hier voor de Q&A over de kostenontwikkelingen, met de belangrijkste vragen en antwoorden over de meest recente rapportage over de kostenontwikkelingen

Brandstofclausule

De ontwikkeling van de brandstofprijs is lastig te voorspellen. Door het gebruik van een brandstofclausule kunnen de risico’s van sterke fluctuaties in brandstofkosten worden ondervangen. Om de gevolgen van sterke fluctuaties en onvoorspelbare wijzigingen van de brandstofprijs te kunnen ondervangen kan een brandstofclausule worden toegepast.​

TLN Kostprijsapplicatie

TLN informeert de leden zo breed mogelijk over relevante ontwikkelingen op kostencomponenten. Daarnaast heeft TLN de TLN Kostprijsapplicatie ontwikkeld. Die biedt leden de mogelijkheid om goede kostprijsberekeningen te maken. De TLN Kostprijsapplicatie biedt de mogelijkheden dit soort berekeningen snel uit te voeren.