Digitale tachograaf

De digitale tachograaf is het controlemiddel voor rij- en rusttijden van de chauffeur. Het werd ingevoerd op 1 mei 2006. Sinds 15 juni 2019 moeten nieuwe voertuigen voorzien zijn van de ‘smart tachograaf’. We leggen je er hier graag wat meer over uit.

Smart tachograaf

De eerste generatie digitale tachograaf werd in 2006 ingevoerd. Sinds 15 juni 2019 is er een belangrijke wijziging: voertuigen die sinds die datum voor het eerst worden geregistreerd, moeten verplicht de nieuwe ‘smart tachograaf’ aan boord te hebben. En daar hoort ook een nieuwe generatie (tweede) bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, werkplaatskaarten en inspectiekaarten bij. Overigens kan de eerste generatie bestuurders- en bedrijfskaarten ook in de smart tachograaf gebruikt worden en andersom geldt dat ook.

Krijg je voor het eerst te maken met een smart tacho of een nieuwe generatie bestuurderskaarten, dan is het belangrijk om je software waarmee je de tacho uitleest te updaten. Dit om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

De smart tachograaf legt automatisch locatiegegevens via satellietsystemen vast. Met de ingebouwde DSRC-interface kunnen controlerende instanties tijdens het rijden, op korte afstand, voertuiggerelateerde signalen van fraude en manipulatie uitlezen. Rij- en rusttijden zijn van een afstand niet te meten, maar wel of er bijvoorbeeld zonder kaart gereden wordt. Overigens kan het nog even duren voordat alle controlerende instanties over dergelijke apparatuur beschikken.

Benieuwd wat de implementatie van de smart tachograaf verder voor u betekent? Bekijk dan dit filmpje:

Informatie, trainingen en tools

TLN heeft veel kennis in huis, gebaseerd op jarenlange ervaring met de praktijk en wetgeving. Daarom hebben we een aantal onmisbare producten en diensten ontwikkeld. Zo kun je bij TLN terecht voor:

  • Een handig boekje over rij- en rusttijden en de digitale tachograaf, vol met praktische tips.
  • Praktische rij- en rusttijdenkaartjes als geheugensteuntje voor chauffeurs onderweg.
  • Trainingen over rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf.
  • Een praktische tool die je helpt regie te voeren op de rij- en rusttijden en het op orde hebben van de data uit de tachograaf: TLN Tachoweb.

Mobility Package

In mei 2017 kondigde de Europese Commissie een nieuwe set Europese regels aan die zij de ‘Mobility package’ noemden. Doel van deze wetgeving is om door betere regels en betere handhaving het speelveld in Europa gelijker te maken. En om de omstandigheden van chauffeurs te verbeteren. In het eerste onderdeel van dit pakket worden de regels rondom detachering, cabotage én rij- en rusttijden herzien.

De smart tachograaf wordt gezien als hét middel om naast de rij- en rusttijden ook de sociale regels te handhaven. Maar in de laatste versie ontbreekt het aan bepaalde functionaliteiten om dit daadwerkelijk te kunnen doen, zoals de mogelijkheid om het passeren van een landsgrens automatisch te registreren. Daarom wordt er nu alweer over verbeteringen overlegd.

Onderdeel van de voorstellen in de Mobility Package is ook een eerdere verplichting voor het internationaal transport om de nieuwe tachograaf in het bestaande wagenpark in te bouwen (dit heet ‘retrofit’). De afspraak is nu dat dat pas in 2034 voor alle voertuigen verplicht is. Dat betekent dat ook de nationale handhavingsautoriteiten pas in 2034 verplicht zijn de noodzakelijke (DSRC-)apparatuur aan te schaffen. De Europese Commissie wil dit graag versnellen voor de nieuwe smart tacho 2. Nationaal transport is uitgesloten van de retrofit.

Wat vindt TLN hiervan?

TLN is het ermee eens dat het verkorten van de retrofit-periode noodzakelijk is om een eerlijker en gelijker speelveld te krijgen, zeker als ook de lidstaten gedwongen worden eerder de bijbehorende controle apparatuur aan te schaffen. TLN is het ook eens met het gebruik van de smart tacho als middel om de sociale regels beter te handhaven. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden die e-CMR op dit gebied kan bieden. TLN heeft wel vraagtekens bij de in Brussel veronderstelde mogelijkheid de bestaande smart tacho software matig te kunnen updaten om te voldoen aan de specificaties van de smart tacho 2. Het is mooi als het kan, maar als het niet kan moeten ondernemers niet gedwongen worden de hardware te vervangen.