Veilig op weg –

Veilig op Weg

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen het lesprogramma ‘Veilig op Weg’ ontwikkeld om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten.

 

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen het lesprogramma ‘Veilig op Weg! Blijf uit de dodehoek’ ontwikkeld om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten.

Waar gaat het om?

Het gratis lesprogramma is speciaal gemaakt voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool. Het doel van de les is om kinderen te leren hoe ze om moeten gaan met de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. Daarvoor komt er een chauffeur/lesgever met vrachtwagen naar de school toe. Tijdens de les leren de kinderen twee vuistregels, namelijk blijf ruim en rechts achter de vrachtwagen en houd minstens drie meter afstand. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd waarom deze vuistregels zo belangrijk zijn. Tot slot gaan ze naar buiten waar de vrachtwagen klaarstaat om een aantal gevaarlijke situaties te oefenen. Door zelf achter het stuur te kruipen ervaren de kinderen wat een chauffeur wel maar vooral ook niet kan zien.

Visie TLN

TLN heeft veiligheid in het verkeer hoog in het vaandel staan. Daarom informeert TLN haar leden over ontwikkelingen ten aanzien van de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg. TLN vindt het belangrijk dat alle weggebruikers en met name kinderen zich bewust worden van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De dodehoek is zo’n gevaar.

Wat betekent dit voor jou?

Het is mogelijk om in samenwerking met Veilig op Weg! Blijf uit de dodehoek een les te verzorgen bij jou op het bedrijf of op een basisschool bij jou in de buurt. Meer informatie? Kijk op veilig-op-weg.nl of mail naar vow@tln.nl