Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP documents.

Levensmiddelen (HACCP)

Voedselveiligheid speelt een belangrijke rol bij de distributie en opslag voor levensmiddelen.

Voedselveiligheid speelt een belangrijke rol bij de distributie en opslag voor levensmiddelen. Belangrijke aspecten die hierin meespelen zijn Reiniging en Ontsmetting (R&O), temperatuurcontrole, persoonlijke hygiëne en tracking & tracing van goederenstromen.

Waar gaat het om?

Veilig voedsel kunnen eten is voor iedereen belangrijk. Distributiebedrijven hebben hier een belangrijke rol in door het vervoeren en opslaan van levensmiddelen op de juiste manier uit te voeren.

Visie TLN

Met voedselveiligheid mag niet gemarchandeerd worden. Voor transport en logistiek van levensmiddelen zijn wettelijke voorschriften beperkt en niet altijd even duidelijk. Daarom geeft TLN de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit waarin uitleg wordt  gegeven over wettelijke eisen en die voor ieder transport en logistiek bedrijf toepasbaar zijn. Hiernaast lobbyt TLN voor werkbare voorschriften bij de overheid en het bedrijfsleven. In het kader van duurzaamheid vindt TLN bijvoorbeeld dat het afwisselend vervoer van levensmiddelen en specifieke diervoederingingrediënten moet kunnen indien de voedselveiligheid niet in gevaar komt.

Wat betekent dit voor jou?

Bedrijven die met levensmiddelen werken dienen aspecten zoals Reiniging en Ontsmetting (R&O), temperatuurcontrole, persoonlijke hygiëne en tracking & tracing van goederenstromen terug te laten komen in een verplicht op te stellen voedselveiligheidssysteem dat gebaseerd is op HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point (‘gevaren analyse en kritische controle punten’). In dit systeem zijn de voedselveiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Ook wordt er in dit systeem beschreven hoe die risico’s worden beheerst. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.

Een dergelijk bedrijfsspecifiek systeem kan gebaseerd worden op de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie, of de voorschriften van een kwaliteits- (/certificering-) systeem.

TLN informeert bedrijven over het gebruik van regelgeving, Hygiënecode en kwaliteitssystemen. TLN geeft de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit. Dit is een handleiding waarmee een bedrijfsspecifiek HACCP-plan opgezet kan worden om de voedselveiligheid bij transport en logistieke bedrijven gegarandeerd kan worden. Als je hulp zoekt bij het implementeren van een voedselveiligheidssysteem voor jouw organisatie dan kan TLN je in contact brengen met externe adviseurs.