Woman Using Rubbing Alcohol

Hygiënecode

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points, een systeem gericht op voedselveiligheid middels het beheersen van bedrijfsprocessen

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points, een systeem gericht op voedselveiligheid middels het beheersen van bedrijfsprocessen.

Bedrijven die met levensmiddelen werken dienen te werken aan de hand van een HACCP-plan (voedselveiligheidsplan). Een HACCP-plan komt tot stand aan de hand van een risicoanalyse waarmee de specifieke gevaren en preventieve maatregelen voor beheersing van voedselveiligheidsgevaren geïdentificeerd worden. Naast identificatie dient het HACCP-plan zich ook te richten op aspecten zoals bewaking, correctie en verificatie van proces en product.

Een hygiënecode is een handleiding waarmee een HACCP-plan voor hygiënisch werken binnen een bepaalde branche opgezet kan worden. Hygiënecodes worden opgesteld door een brancheorganisatie en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de NVWA. De hygiënecode  Transport, Opslag en Distributie is goedgekeurd door de NVWA. Een bedrijf dat een goedgekeurde hygiënecode op een correcte wijze toepast in de organisatie voldoet automatisch aan de wetgeving voor voedselveiligheid

Hoe kom ik aan de hygiënecode Transport, Opslag en Distributie (versie 4, 2017)?

Als lid van TLN kan je de hygiënecode aanvragen door €26,50 (incl. 9% btw) over te maken op rekeningnummer: NL58INGB0654242151, ten name van TLN Consultancy Zoetermeer, onder vermelding van je bedrijfsnaam en bezoekadres en omschrijving hygiënecode. Ook niet-leden kunnen de hygiënecode via TLN aanvragen. Het toesturen bedraagt voor niet-leden €79,50 (incl. 9% btw). Je kan de hygiënecode aanvragen door bovengenoemde aanwijzing op te volgen. De verzendkosten van de hygiënecode worden niet in rekening gebracht. Zodra de betaling ontvangen is, wordt de hygiënecode opgestuurd. Heb je vragen over het bestellen van de hygiënecode? Stuur dan een e-mail naar TLN.

Meer informatie over de hygiënecode? Klik dan hier voor meer toelichting over de hygiënecode.