cao – dossiers – papier

Cao-onderhandelingen

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de cao-onderhandeling met betrekking tot het beroepsgoederenvervoer.

Onderhandelingsresultaat bereikt

Op 27 mei 2021 hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. In dit artikel vind je de belangrijkste punten van het onderhandelingsresultaat.

De vakbonden (FNV, CNV en de Unie) zullen de komende weken het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan hun leden.

Contact met TLN

Uiteraard blijven we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen. Dit doen we via de cao-nieuwsbrief (alleen voor leden), via Twitter (@TLNNieuws), maar bijvoorbeeld ook via onze speciale themapagina en praktische infobladen. Vragen over het de onderhandelingen of het resultaat? Je kunt TLN benaderen via de TLN-helpdesk: T 088-4567567 / M info@tln.nl.