cao – dossiers – papier – administratie

Cao-onderhandelingen

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de cao-onderhandeling met betrekking tot het beroepsgoederenvervoer.

Cao-akkoord

Tijdens het cao-overleg van 14 oktober hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. De vakbonden FNV, CNV en de Unie hebben ons eindbod voorgelegd aan de achterban. Deze achterbanraadpleging heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot instemming met ons eindbod. Er is dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen!

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zullen cao-partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op korte termijn zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN worden gepubliceerd. Tevens zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen voor de leden.

Hier nogmaals de inhoud van het eindbod (nu cao-akkoord).
Lees ook: Cao-akkoord: informatie op een rij
Lees ook: Loontabellen cao beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2023 beschikbaar

Voorstellen vakbonden

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Op 9 september 2022 zijn de onderhandelingen gestart over een nieuwe cao.

Zie hier de voorstelbrieven van:

Contact met TLN
Uiteraard blijven we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen. Dit doen we via de cao-nieuwsbrief (alleen voor leden), via Twitter (@TLNNieuws), maar bijvoorbeeld ook via onze speciale themapagina en praktische infobladen. Vragen over het de onderhandelingen of het resultaat? Je kunt TLN benaderen via de TLN-helpdesk: T 088-4567567 / M info@tln.nl.