Tabellen cao Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2024 beschikbaar

De loontabellen vanuit de cao Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2024 zijn beschikbaar op onze website. Ook de jeugdlonen, verblijfskostenvergoeding, premies sociale verzekeringen, bruto toeslagen en mintreden zijn inmiddels beschikbaar.

Cao, arbeidsmarkt, onderhandelingen

Meer informatie
Tijdens het cao-overleg van 8 december 2023 hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. CNV Vakmensen en De Unie zijn eveneens akkoord met nieuwe cao. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie over de cao op onze website.