Vakbonden teleurgesteld in het verloop cao-overleg

Op vrijdag 24 november hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT samen met FNV, CNV en de Unie de onderhandelingen over de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen voortgezet. Werkgevers hebben het loonbod verhoogd naar 4,5%. De vakbonden hebben opnieuw uitermate teleurgesteld gereageerd en stellen dat sociale partners nog steeds mijlenver uit elkaar liggen.

cao – contract

Vandaag hebben sociale partners geprobeerd om nader tot elkaar te komen. De vakbonden hebben tijdens dit overleg hun voorstellen teruggebracht tot een geringer aantal. TLN en VVT hebben het vorige werkgeversvoorstel vervolgens aangevuld met de volgende punten:

  • Verhoging van het loonbod naar 4,5%;
  • Toeslagenmatrix van artikel 37 lid 1 krijgt een minimumkarakter;
  • Werknemers krijgen, nadat zij zijn teruggekeerd op standplaats, in plaats van twee keer per week 11 uur en drie keer per week 9 uur nachtrust, recht op een keer per week 9 uur, twee keer per week 10 uur en twee keer per week 11 uur nachtrust;
  • De Tijd-voor-Tijd behoeft slechts eenmalig gemeld te worden.

 

Reactie vakbonden
Zeker met betrekking tot het loonbod liggen werkgevers en werknemers volgens de vakbonden nog steeds ver uit elkaar. Hierover hebben de vakbonden wederom hun teleurstelling uitgesproken. Ondanks het feit dat werkgevers van mening zijn dat er vandaag grote stappen zijn gezet, hebben zij toch hun zorgen uitgesproken over de voortgang van de gesprekken en het sluiten van een nieuwe cao voor 1 januari 2024.

Vervolg
Het volgende cao-overleg zal op vrijdag 8 december plaatsvinden.