vrachtauto vrachtwagen snelweg spanje

CBS vervoersenquête

Wist je dat je de ritdata voor de verplichte vervoersenquête eenvoudig geautomatiseerd kan delen met het CBS? Lees op deze pagina meer informatie.

De vervoersenquête is een Europese verplichting. Alle EU-landen moeten deze data verzamelen vanwege economische doeleinden en om zicht te krijgen in het weggebruik, CO₂ uitstoot en duurzaamheid. Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland.

Welke data heeft CBS nodig?

Vervoerders worden steekproefsgewijs gevraagd om van een aantal specifieke kentekens de volgende data aan te leveren: plaats van laden, plaats van lossen, type goederen en vervoerd gewicht, van alle transporten gedurende één specifieke week. Het invullen van de hiervoor bedoelde vragenlijst is verplicht en wordt door veel vervoerders als tijdrovend ervaren.

Tijd en geld besparen

Door middel van een geautomatiseerde gegevensaanlevering bij het CBS kunnen vervoerders veel tijd besparen. Ook levert het een aanzienlijke verbetering van inzicht op over hoe de sector presteert. Inzicht die meer dan nuttig is voor overheden en het bedrijfsleven.

TLN werkt nauw samen met CBS en is grote voorstander om de CBS enquête volledig te automatiseren. Hoe meer data er beschikbaar is, des te beter ons beeld van de vervoersstromen in Nederland. Cruciale informatie voor vraagstukken rondom nachtvervoer, stedelijke distributie, zero-emissiezones en optimale plekken voor (nieuwe) laadinfrastructuur.

Hoe automatiseer ik mijn data-levering naar CBS?

  • Als je een Transport Management Systeem afneemt is er een kans dat de leverancier functionaliteit aanbiedt om data aan CBS te leveren. De vragenlijst handmatig invullen wordt dan overbodig en de benodigde gegevens worden direct vanuit je planningsysteem geëxporteerd. Informeer bij je leverancier wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen kan je kosteloos gebruik maken van de benodigde functionaliteit. Anders is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een voucherregeling (zie hieronder).
  • Heb je geen of een zelfgemaakt Transport Management Systeem? TLN adviseert in alle gevallen te overwegen of je de bij de data-levering een data-standaard toe kan passen met het Open Trip Model.

Open Trip Model

Middels het Open Trip Model (OTM) wordt het mogelijk om de voor de vragenlijst benodigde gegevens direct vanuit je plannings­systemen te exporteren. En dat maakt een handmatige invoer overbodig.

Een groeiend aantal bedrijven in de logistiek maakt al gebruik van het OTM voor de uitwisseling van hun data. Het OTM is een instrument dat breder inzetbaar is voor het delen van data. Als een organisatie het OTM eenmaal gebruikt, is dit ook voor andere toepassingen aan te wenden. Denk aan de uitwisseling van transportopdrachten en statusinformatie, en de integratie van actuele data over bijvoorbeeld de route, venstertijden en wegwerkzaamheden.

Subsidie

De Topsector Logistiek onderschrijft het belang van het delen van data. Daarom is er een speciale voucherregeling opgesteld voor bedrijven die een automatische koppeling met de CBS vervoersenquête willen ontwikkelen.

  • Variant 1) voor alle vervoerssoorten is er een maximaal van €5.000 euro per voucher, afhankelijk van het aantal klanten. De regeling loopt in september 2023 af.
  • Variant 2) voor containervervoer is er een maximaal van €8.000 per voucher waar bijdrage afhankelijk is van aantal kentekens.

Het budget voor de container voucherregeling is beschikbaar tot eind 2023. Om gebruik te maken van dit deel is aantoonbare realisatie van de koppeling nodig in 2023.

Je kunt de voucherregeling hier aanvragen. Hier is tevens meer informatie te vinden.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de automatische koppeling met de CBS vervoersenquête? Neem dan contact op met TLN: Wout van den Heuvel via wvdheuvel@tln.nl.