Freezing room or warehouse – Kou – Vries

Training Logistieke Service Voorwaarden

Leer meer over het nut en de noodzaak van het juist hanteren en toepassen van de Logistieke Service Voorwaarden.

Leer meer over het nut en de noodzaak van het juist hanteren en toepassen van de Logistieke Service Voorwaarden.

Inhoud training

De LSV geven de ‘rechten en plichten’ aan van de logistiek dienstverlener en de opdrachtgever en kunnen van toepassing worden verklaard op allerlei soortige gecombineerde logistieke activiteiten zoals lossen, inslag, opslag, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, vervoer en zogenaamd ‘doen vervoeren’ (expeditie). Omgaan met ‘juridische teksten’ is vaak niet de core-business van een logistiek dienstverlener.

Na het volgen van deze training heb je gevoel bij de belangrijkste bepalingen uit de LSV en begrijp je de achterliggende gedachte en de onderlinge verhouding. Je bent in staat om zelf te bepalen waar je eventueel van af wilt en kúnt wijken, zodat je ook op dit vlak een adequate gesprekspartner bent van jouw klant.

Voor wie?
Deze intensieve training bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en is bedoeld voor commercieel (inkoop / verkoop) managers, bedrijfsjuristen, directeur-eigenaren en verder iedereen die zich op de een of andere manier bezig houdt met contractonderhandelingen, claimbeheer, schadeafwikkeling en/of verzekeringen. Omdat de LSV zich voor een belangrijk deel richt op warehouseactiviteiten, is deze training minder geschikt voor bedrijven die geen gebruik maken van een eigen warehouse of dat van een ander.

Programma

Op deze dag wordt op begrijpelijke wijze en aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op:

  • wat zijn ‘algemene voorwaarden’ en hoe verhouden die zich tot andere algemene voorwaarden, de wet en verdragen (zoals het CMR verdrag)
  • de verhouding tussen de LSV en de AVC 2002, de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de PD-voorwaarden 2000 en de VAL-voorwaarden 1995
  • de verplichtingen en aansprakelijkheden van de logistiek dienstverlener (waaronder ‘limieten’) en de opdrachtgever
  • aansprakelijkheidsverzekering en goederenverzekering
  • opzegging van de overeenkomst, tijdig klagen en verjaring en verval van ‘rechten’
  • betaling en zekerheden, waaronder pand- en retentierecht
  • paardensprong, parallelsprong, vrijwaring
  • geschillenbeslechting (arbitrage)
  • de bij de LSV behorende raamovereenkomst (wat staat daar in en waarom zou u dit model moeten gebruiken)

Bovenstaande onderwerpen komen in de ochtend en het eerste deel van de middag aan de orde. In het tweede deel van de middag worden één of meerdere praktijkvoorbeelden behandeld.

Investering

Het tarief voor leden van TLN is €319,-  exclusief BTW en voor niet leden €410,- exclusief BTW.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden

Deze opleiding kan ook InCompany worden gegeven. Meer informatie hierover? Neem dan contact op met opleidingen@tln.nl.