Intermodaal vervoer

Het Intermodaal goederenvervoer waarbij goederen per laadeenheid en via verschillende vervoersmiddelen worden vervoerd heeft zo zijn eigen dynamiek, voordelen en valkuilen. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.