Inhoud en doelgroep

Hoewel we dat niet altijd beseffen neemt de Belastingdienst/Douane per dag vele duizenden beslissingen. De Douane geeft toestemmingen en vergunningen af of weigert deze af te geven, aanvaardt aangiften ten in-, uit- en doorvoer en behandelt deze. Bij de controle van aangiften kunnen douaneambtenaren overgaan tot het aanbrengen van correcties, al dan niet in combinatie met het opmaken van een proces-verbaal voor een onjuiste aangifte. De Douane verstuurt tot slot uitnodigingen tot betalingen, met financiële gevolgen voor de persoon op wiens naam de aangifte is ingediend.

De douane-expediteur wordt met veel van deze beslissingen door de Douane rechtstreeks geconfronteerd. Regelmatig leveren de beslissingen vertraging op. Dat kan weer resulteren in klachten van opdrachtgevers en soms verlies van klanten. Het Europese douanerecht, nader uitgewerkt in het nationale douanerecht en bestuursrecht, biedt belanghebbenden de mogelijkheid om de juistheid van beslissingen van de Douane ter discussie te stellen, in bezwaar en – als dat niet tot een oplossing leidt – bij de onafhankelijke rechter. Mocht een belanghebbende van mening zijn dat in een bepaald geval teveel betaald is of dat überhaupt niet betaald hoeft te worden, is een verzoek om terugbetaling of kwijtschelding mogelijk.

De cursus beoogt de deelnemers – mede aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk – wegwijs te maken in het schrijven van (eenvoudige) bezwaarschriften, verzoeken tot terugbetaling/kwijtschelding en inzicht te geven in de mogelijkheid om door te procederen na afwijzing van het bezwaar.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers die de cursus Declarant met succes hebben afgerond en die minimaal 1 jaar werkzaam zijn op een declaratieafdeling en medewerkers die zich bezighouden met verzoeken om terugbetaling en bezwaarschriften.

Lesprogramma

De volgende onderwerpen zijn onder meer in het lesprogramma opgenomen:

  • Bezwaarprocedure;
  • Inhoud bezwaarschrift;
  • Gronden bezwaarprocedure;
  • Verzoeken om terugbetaling / kwijtschelding;
  • Doorprocederen na afwijzing van bezwaar;
  • Beroep, hoger beroep en cassatie / prejudiciële vragen;
  • Civielrechtelijke kant van de procedure;
  • Strafrechtelijke kant van de procedure;
  • Nieuwe wetgeving UCC/DWU.

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De cursus duurt 4 lesavonden, die worden gegeven van 18.30 tot 21.00 uur.

Startdatum
Najaar 2024.

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

Docent
De lessen zullen verzorgd worden door mw. mr. Jikke Biermasz, partner van Ploum en werkzaam als advocaat binnen de sectie Trade, Customs & Logistics.

Cursusmateriaal
De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een naslagwerk voor de praktijk is. Tevens ontvangen de cursisten een usb-stick geladen met bestanden welke tijdens de cursus behandeld worden. Het gebruik van een laptop/tablet is toegestaan tijdens de cursus.

Certificaat
Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Investering en aanmelden

Cursusgeld
Het cursusgeld is vastgesteld op € 520,- (Fenex-leden) en € 680,- (voor niet-leden), prijswijzigingen voorbehouden, excl. BTW. TLN-leden ontvangen 10% korting op de niet-leden prijs.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze cursus online inschrijven. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.