Douane en vertegenwoordiging (uitvoer)

Volgens het Douanewetboek van de Unie (DWU) kan een ieder zich laten vertegenwoordigen door een douanevertegenwoordiger (artikel 18 DWU). Twee vormen van vertegenwoordiging worden in artikel 18 lid 1 DWU geregeld, namelijk de indirecte vertegenwoordiging en de directe vertegenwoordiging. Bij de directe vertegenwoordiging verricht de douaneagent als vertegenwoordiger, de in de douanewetgeving voorgeschreven formaliteiten en handelingen ‘in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde’.