Containerlogistiek

Containerlogistiek gaat over de planning, organisatie en uitvoering van transport via diverse (intermodale) modaliteiten zoals vrachtwagens, (binnenvaart)schepen en treinen én de op- en overslag van goederen in containers.