Exceptioneel transport

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op exceptioneel vervoer.

Exceptioneel transport

Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, brede of lange lading die niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden. Specialistenwerk dus, waar in veel gevallen een ontheffing van de wegbeheerder(s) voor nodig is.

Vaak mogen de transporten alleen op bepaalde tijden en trajecten plaatsvinden en moeten ze begeleid worden door een of meer transportbegeleiders.

Missie en visie deelmarkt Exceptioneel Transport

De deelmarkt Exceptioneel transport heeft als missie het vertegenwoordigen, ondersteunen en verenigen van de belangen van bedrijven die werkzaam zijn in het exceptionele vervoer. We willen een bruggenbouwer zijn tussen de leden, overheidsinstanties en relevante organisaties, met als doel het bevorderen van een level playing field, efficiency, duurzaamheid en veiligheid binnen de sector.

De deelmarkt streeft naar zelfregulering, het minimaliseren van regelgeving en het omarmen van nieuwe werkwijzen, waarbij innovatie en vooroplopen in ontwikkelingen essentieel zijn.

Door samen te werken met andere belanghebbenden als (semi-)overheden, TLN-clusters, bestuur en directie, willen we de sector vooruithelpen en een voorbeeld zijn in excellente dienstverlening, waarbij we duurzaamheid, veiligheid en professionaliteit hoog in het vaandel dragen.

Wat doet de deelmarkt voor jou?

De deelmarkt houdt zich bezig met verschillende taken en verantwoordelijken. Een korte opsomming:

 • Belangenbehartiging: De deelmarkt behartigt de belangen van leden op het gebied van exceptioneel transport;
 • Lobbyen en relaties opbouwen: De deelmarkt heeft korte lijnen met beleidsmakers/medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de afdeling Ontheffingen van de RDW, handhavers en andere belangrijke binnen- en buitenlandse organisaties op het gebied van exceptioneel vervoer. Hierdoor kunnen we de belangen van de sector beter behartigen;
 • Invloed op regelgeving: De deelmarkt is vertegenwoordigd in alle relevante overlegorganisaties in Nederland en Europa over het exceptioneel vervoer. Dat maakt het mogelijk invloed uit te oefenen op het vormgeven van regelgeving, zowel nationaal als internationaal;
 • Informatieverstrekking: De deelmarkt informeert leden via nieuwsbrieven en bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en relevante zaken op het gebied van exceptioneel vervoer;
 • Opleidingsontwikkeling: De deelmarkt ontwikkelt waar nodig opleidingen en bijeenkomsten die aansluiten bij de behoefte van leden, om de professionaliteit en kwaliteit binnen de sector te waarborgen;
 • Organiseren van bijeenkomsten: De deelmarkt organiseert jaarlijks reguliere en speciale bijeenkomsten, zoals de grote voorjaars- en najaarsbijeenkomst (Algemene Ledenvergadering), en indien nodig extra bijeenkomsten om leden samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en actuele zaken te bespreken;

Bestuur

Het bestuur van de deelmarkt Exceptioneel bestaat uit:

 • Erik Maassen van den Brink (Bolk Transport B.V.) – voorzitter
 • Johan van Dijk (Van Dijk Transport B.V)
 • Gerrit Euser (Euser Speciaal Transport B.V.)
 • Huib Holtrop (Holtrop – Van der Vlist B.V.)
 • Marco Jorissen (Mammoet Road Cargo B.V.)
 • Wim van der Meijden (Van der Meijden Transportbedrijf)
 • Gerrit Mijnheer (Schouten Transport B.V.)
 • Bert de Jong (Koster Eurotransport B.V.)
 • Sylvia Rebergen-Jongstra (Extra Services Pilots & Permits B.V.)
 • Wim Veldhoen (Boerman Transport B.V.)
 • Lion Verhagen (Vereniging Verticaal Transport)
 • Ambro Smit (Transport en Logistiek Nederland) – secretaris

Een bestuurstermijn geldt voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden mogen maximaal 3 termijnen aaneensluitend in het bestuur zitten.

Lid worden

Het lidmaatschap van de deelmarkt Exceptioneel transport staat open voor leden van TLN, die actief zijn in het vervoer van ondeelbare lading. De contributie bedraagt 60 euro per jaar. Deze bijdrage wordt onder meer gebruikt om projecten of producten te financieren die specifiek bedoeld zijn voor leden van de deelmarkt Exceptioneel transport.

Wil je meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Ambro Smit, tel. 088 456 71 80 of mail naar exceptioneel@tln.nl