Transfrigoroute Holland

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op zeecontainervervoer, het advies komt van Transfrigoroute Holland.

Transfrigoroute Holland is dé vereniging voor organisaties die actief zijn in de logistiek én het geconditioneerde transport over de weg. Naast het up-to-date houden van sector informatie, ziet Transfrigoroute Holland het als haar kerntaak de specifieke branchebelangen te behartigen.

Wat doet de deelmarkt?

Leden van Transfrigoroute Holland zijn actief in de logistiek en het transport van temperatuurgevoelige producten zoals levensmiddelen, diervoeding, bloemen en planten maar ook farmacie. Behoud van productkwaliteit en voedselveiligheid gelden als uitgangspunten voor deze sector.

Transfrigoroute Holland is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Transfrigoroute International waardoor niet alleen de nationale maar ook de Europese belangen van de sector behartigd worden. Daarnaast onderhoudt ze nauwe contacten met overheden, onderzoeksinstituten een gerelateerde brancheorganisaties waaronder:

 • Rijksdienst voor het Wegververkeer
 • Rai vereniging
 • NVWA
 • IRU
 • Nekovri
 • Panteia

Naast vervoerders en logistiek dienstverleners maken ook toeleveranciers onderdeel uit van Transfrigoroute Holland waardoor een brede belangenbehartiging mogelijk is. Interessante netwerkbijeenkomsten maken het lidmaatschap van Transfrigoroute Holland tot een waardevolle aanvulling.

Bestuur

 • De heer mr. M.J.P.M. Wijngaards (J.A.M. De Rijk BV) – voorzitter
 • De heer R. Moeijes (Moeijes BV)
 • De heer J.P. Müller (Müller Fresh Food Logsitics BV)
 • De heer F. Kremer (DFDS Logistics Winterswijk BV)
 • De heer A. Kort (secretaris)

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met deelmarktsecretaris Albert Kort, via transfrigoroute@tln.nl of mobiel 06 – 22915127.