Tank- en silovervoer (DTSA)

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op tank- en silovervoer.

Leden van de deelmarkt Dutch Tank & Silo Association (DTSA) houden zich bezig met onder andere het vervoer en de opslag van vloeibare stoffen, gassen, poeder- en korrelvormige stoffen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het vervoer met een tankauto voor natte stoffen en een tankauto/bulkauto voor droge stoffen.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Tank- en silovervoer DTSA:

  • Is het platform voor leden in deze sector om met elkaar in contact te treden;
  • Geeft voorlichting aan haar leden;
  • Is gesprekspartner voor overheid en andere stakeholders;
  • Organiseert regelmatig studiereizen.

Wat speelt er in de deelmarkt?

De kernactiviteit van de DTSA ligt op netwerken. Daarnaast is de deelmarkt betrokken bij een aantal deelmarktoverstijgende onderwerpen waaronder de problematiek rond het vervoer van feed/food en het parkeren van ADR-trucks in het Rotterdamse havengebied.

Leden en bestuur

De deelmarkt DTSA telt ruim 90 leden, bestaande uit gewone leden (logistieke dienstverleners) en buitengewone leden, zijnde leveranciers van producten en diensten die actief zijn binnen de deelmarkt.

De bestuursleden:

  • De heer D. Snaathorst – voorzitter
  • De heer H. van Bentum – vice-voorzitter (H.J. Van Bentum Internationaal Transport B.V.)
  • De heer H. den Hartogh (Den Hartogh Liquid Logistics B.V.)
  • De heer R.V.J. Jongeneel van A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V.
  • De heer M.G.R. de Visser (Albert Keijzer B.V.)
  • De heer P.H.J. Jonkers – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

De deelmarkt tank- en silovervoer (DTSA) heeft eigen toetredingsregels. De belangrijkste zijn dat logistieke dienstverleners daadwerkelijk actief zijn in het tank- en silovervoer en zij over de juiste (vervoers)vergunningen beschikken. Daarnaast hanteert de DTSA een eigen contributiestructuur.

Wil je informatie over het lidmaatschap van de vereniging Tank & Silovervoer DTSA, bel dan met Peter Jonkers, tel. 088 456 72 35 of stuur een mail naar dtsa@tln.nl.