Belastingen en subsidies

Op de Nederlandse wegtransportsector zijn specifieke belastingen van toepassing. Ook zijn er tal van subsidiemogelijkheden voor de logistieke sector.

Op de Nederlandse wegtransportsector zijn specifieke belastingen van toepassing. Ook zijn er tal van subsidiemogelijkheden voor de logistieke sector. TLN geeft een toelichting op de belangrijkste belastingen en subsidies.

Visie TLN

TLN is uiteraard tegen verdere lastenverzwaring voor de wegtransportsector. Zeker nu in de sector het economisch herstel voorzichtig begint door te zetten en daarmee de werkgelegenheid in de transportbranche voor het eerst in jaren weer langzaam maar zeker toeneemt, is verdere lastenverzwaring uiterst onwenselijk. Daarnaast leidt lastenverzwaring voor de Nederlandse logistieke sector tot een verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen actief in deze sector.

Acties TLN

TLN onderhoudt contacten met ministeries, lagere overheden en uitvoeringsdiensten om zo al in een vroeg stadium betrokken te kunnen zijn bij beleidsontwikkeling. Ook onderhoudt TLN contacten met de politiek zodat ook daar waar nodig gerichte lobby in gang gezet kan worden.