Dutch Douane Customs – Belastingdienst

Douane en TIR

Nederland heeft een sterke positie in internationale handel en transport en logistiek. De douane speelt een belangrijke rol om oponthoud zoveel mogelijk te beperken. TLN is betrokken bij douane aangelegenheden en neemt deel aan diverse internationale overleggen.

Waar gaat het om?

TLN is op nationaal niveau samen met andere belangenorganisaties, vertegenwoordigers van de douane en het ministerie van Financiën verenigd in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) en neemt deel aan de Douanecommissie van VNO-CNW. In de afgelopen jaren heeft TLN samen met een aantal betrokken leden een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van (nationale) douaneprocedures en elektronische aangiftesystemen. De komende jaren zal de focus liggen op een zorgvuldige en realistische invoering van het gemoderniseerde douanewetboek.

Visie TLN

TLN vindt dat douaneprocessen eenvoudiger moeten worden en dat deze overal in Europa hetzelfde zijn. Nederland moet binnen de Europese Unie een voortrekkersrol op dit gebied spelen. Voor transporteurs en logistieke dienstverleners zal dit betekenen dat goederenstromen sneller afgehandeld worden. Daarnaast profiteren nog te weinig bedrijven van de voordelen van de AEO-status. De bedrijven met zo’n status merken nog onvoldoende dat de douane een lichter controleregime toepast. Ook het invoeren van Centralised Clearance, waarbij bedrijven alle aangiften kunnen indienen bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de vestigingsplaats van een bedrijf, stuit tot verzet. Met name Zuid-Europese lidstaten zijn hierop tegen omdat zij het beschouwen als aantasting van hun nationale soevereiniteit. Door de Centralised Clearance hebben ze niet langer het alleenrecht op aangiften en controles. TLN vindt dat het bedrijfsleven door deze houding ernstig wordt benadeeld en de werking van de interne markt hierdoor verstoord raakt.

Wat betekent dit voor jou?

Afhankelijk van je bedrijf en wat je vervoert, krijg je in de praktijk te maken met douane-technische zaken. In de Landendocumentatie opgesteld door TLN vind je alle internationale douaneregelingen. Binnen de EU is de douanewetgeving gelijk per land, maar in een aantal lidstaten gelden aanvullende douanevoorwaarden.

Vervoer buiten Europa?

Wil je goederen vervoeren van een EU lidstaat naar of door een niet EU lidstaat dan kan dat relatief eenvoudig met een TIR-Carnet.  Voor het gebruik hiervan, moet je wel aan een aantal voorschriften voldoen. Zo moet je voertuig bijvoorbeeld TIR gekeurd zijn, moet je een TIR overeenkomsthouder bij de TIR uitgevende organisatie in Nederland worden (TLN)  en moet er een bankgarantie gesteld worden. De NIWO is de organisatie die in Nederland de TIR-Carnets uitgeeft. Alle informatie over TIR vind je op de website van de NIWO.