Paychecked

PayChecked

PayChecked is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

PayChecked is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Waarborg

Een opdrachtgever kan volgens de wet aansprakelijk worden gesteld als een ingeschakeld transportbedrijf  niet het juiste loon uitbetaald aan zijn werknemer. We spreken over ketenaansprakelijkheid, vastgelegd in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Een keurmerk voorkomt dat een opdrachtgever geconfronteerd wordt met een claim. Zakendoen met een ​gecertificeerde transportonderneming maakt het onnodig dat een opdrachtgever
z​elf onderzoek moet uitvoeren. Die controle is al gedaan. Het keurmerk is voor een opdrachtgever een waarborg. Het is dus in het voordeel voor opdrachtgever én transporteur.

Meer weten of je aanmelden voor het keurmerk? Klik dan hier.