Business man signing contract, making a deal – handtekening – contract

Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) verplicht tot het uitbetalen van het minimumloon voor transport en logistiek.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) verplicht tot het uitbetalen van het minimumloon voor transport en logistiek. Het moet zorgen dat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door middel van het versterken van de rechtspositie van werknemers wordt tegengegaan.

Waar gaat het om?

De Wet Aanpak Schijnconstructies is sinds 2017 met ketenaansprakelijkheid voor de vervoersovereenkomst voor logistiek Nederland uitgebreid. Het doel van de WAS is het tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door het bevorderen van betaling van het juiste loon, onder andere door middel van het versterken van de rechtspositie van werknemers. De WAS verplicht het uitbetalen van het minimumloon voor transport en logistiek. Een onderbetaalde werknemer kan voortaan naast zijn werkgever ook diens opdrachtgever en de opdrachtgevers die hieraan vooraf gingen aanspreken.  Het gaat hier om een volgtijdelijke aansprakelijkheid. Alleen wanneer een opdrachtgever kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van onderbetaling kan de aansprakelijkheid worden afgewend.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van ondernemingen die beschikken over een keurmerk. Het keurmerk toetst of de juiste beloning word betaald. Geen van deze maatregelen werkt als een vrijwaring. De ondernemer die de juiste maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat het juiste loon is betaald, kan eerder aantonen dat bij hem niets te verwijten valt. Uiteindelijk is de rechter degene die hierover beslist. De wetgeving is bedoeld om opdrachtgevers meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden bij het laten uitbesteden van werkzaamheden.

Visie TLN

TLN heeft daarom in samenwerking met Evofenedex het keurmerk PayChecked ontwikkeld. Bedrijven kunnen met dit keurmerk aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Wat betekent dit voor jou?

Als ondernemer kan je met het keurmerk PayChecked aan medewerkers aantonen dat je salarissen uitbetaald volgens de cao. Je kan je hierdoor positief onderscheiden. Het keurmerk is aan te vragen via de website van PayChecked.