Voorwaarden

​​​​​​​​​​​Transport en Logistiek Nederland (TLN), tevens h.o.d.n. 'TLN Advocaten' is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

​​​​​​​​​​​Transport en Logistiek Nederland (TLN), tevens h.o.d.n. ‘TLN Advocaten’ is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Alle dienstverlening, met uitzondering van die door TLN Advocaten, geschiedt volgens de Algemene voorwaarden TLN. ​De dienstverlening door TLN Advocaten geschiedt volgens de Algemene voorwaarden TLN Advocaten. In dit laatste geval is een kantoorklachtenregeling ​van toepassing. De voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden kosteloos toe.

TLN Opleidingen
TLN doet haar uiterste best om alle door haar aangeboden opleidingen op hoge kwaliteit te verzorgen. Als u ontevreden bent over de uitvoering van één van onze opleidingen, laat het ons dan gerust weten.

U kunt uw klacht indienen bij onze medewerkers van TLN opleidingen. Zij zijn te bereiken via opleidingen@tln.nl of via 088 – 4567 567. Zij zullen hun uiterste best doen om u binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht dit desondanks niet lukken, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van uw klacht, dan zult u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie ontvangen.

Als we samen geen passende oplossing vinden, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving u biedt. Alle klachten worden door TLN geanonimiseerd geregistreerd ten behoeve van het monitoren en verbeteren van haar dienstverlening. Hierbij wordt tevens vermeld hoe de klacht is afgehandeld. ​​

De rechtsverhouding tussen TLN en iedere derden is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.