Voorwaarden

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Alle dienstverlening geschiedt volgens de Algemene voorwaarden TLN. ​ De voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden kosteloos toe.

TLN Opleidingen
TLN doet haar uiterste best om alle door haar aangeboden opleidingen op hoge kwaliteit te verzorgen. Als je ontevreden bent over de uitvoering van één van onze opleidingen, laat het ons dan gerust weten.

Je kunt je klacht indienen bij onze medewerkers van TLN opleidingen. Zij zijn te bereiken via opleidingen@tln.nl of via 088 – 4567 567. Zij zullen hun uiterste best doen om je binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht dit desondanks niet lukken, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van je klacht, dan ontvang je binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Als we samen geen passende oplossing vinden, kun je gebruik maken van de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving je biedt. Alle klachten worden door TLN geanonimiseerd geregistreerd ten behoeve van het monitoren en verbeteren van haar dienstverlening. Hierbij wordt tevens vermeld hoe de klacht is afgehandeld. ​​

De rechtsverhouding tussen TLN en iedere derde is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.