Truck speeding on highway, blurred motion, high angle view

Inzet ZZP

Voorkom naheffingen voor inhuur zelfstandigen

Transportbedrijven die zzp’ers inzetten willen vaak weten of de zzp’er ook echt een zelfstandige ondernemer is. TLN heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gemaakt, die ondernemers hiervoor kunnen gebruiken.

Bedrijven in het goederenvervoer zetten regelmatig zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in. Zzp’ers die beschikken over een eigen vrachtauto (mag ook een gehuurde of geleasede auto zijn) en een vervoersvergunning zijn zelfstandige ondernemers en geen werknemers.

 

De belangrijkste punten voor zzp’ers in goederenvervoer zijn:

  • Het beschikken over een communautaire vergunning (vervoersvergunning, NIWO)
  • Het verrichten van vervoer met een vrachtauto of trekker waarvan het economisch eigendom berust bij de zzp’er. Dat hoeft niet per se in eigendom te zijn. Het mag ook via lease of huur.

Volgens de WWG mogen er alleen chauffeurs op de auto worden ingezet die in loondienst zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen, deze zijn:

  • Chauffeurs die tijdelijk worden ingeleend, zonder winstoogmerk, van collega vervoerders mits deze chauffeurs beschikken over een verklaring van dienstbetrekking van die collega vervoerder (de zogenaamde collegiale inleen). Let op: het moet dan wel gaan om werknemers, niet om eigenaren, ondernemers (zzp’ers) en firmanten.
  • Chauffeurs van een uitzendbureau dat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu toestemming heeft gekregen om te mogen uitzenden in het beroepsgoederenvervoer, deze chauffeurs beschikken dan over een verklaring van ter beschikking stelling van het uitzendbureau.

Zelf regelen

Ondernemers die zzp’ers inzetten kunnen een overeenkomst sluiten met die zzp’ers. Zo kun je bewijzen dat er geen sprake is van een dienstverband. Daarmee voorkom je het risico dat de overheid later zegt dat er wél sprake is van een dienstverband en je alsnog werkgeverspremies moeten betalen (naheffingen) voor de inhuur van een zzp’er.

Hoe moet je dat regelen

TLN heeft speciaal voor het goederenvervoer een modelovereenkomst​ gemaakt die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. De modelovereenkomst van TLN is bedoeld voor vrachtauto’s boven de 3500 kg.

Wat gebeurt er als je dit niet regelt?

Op dit moment helemaal niets, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. De overheid is bezig met het maken van nieuwe regels voor het inhuren van zzp’ers. Daarom handhaven de Belastingdienst en de Inspectie SZW tot 1 januari 2021 niet op de inhuur van zzp’ers, tenzij sprake is van kwaadwillendheid en het niet willen opvolgen van aanbevelingen.