Truck speeding on highway, blurred motion, high angle view

Inzet ZZP

Voorkom naheffingen voor inhuur zelfstandigen

Transportbedrijven die zzp’ers inzetten willen vaak weten of de zzp’er ook echt een zelfstandige ondernemer is. TLN heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gemaakt, die ondernemers hiervoor kunnen gebruiken.

Bedrijven in het goederenvervoer zetten regelmatig zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in. Zzp’ers die beschikken over een eigen vrachtauto (mag ook een gehuurde of geleasede auto zijn) en een vervoersvergunning zijn zelfstandige ondernemers en geen werknemers.

Zelf regelen

Ondernemers die zzp’ers inzetten kunnen een overeenkomst sluiten met die zzp’ers. Zo kun je bewijzen dat er geen sprake is van een dienstverband. Daarmee voorkom je het risico dat de overheid later zegt dat er wél sprake is van een dienstverband en je alsnog werkgeverspremies moeten betalen (naheffingen) voor de inhuur van een zzp’er.

Hoe moet je dat regelen

TLN heeft speciaal voor het goederenvervoer een modelovereenkomst​ gemaakt die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. De modelovereenkomst van TLN is bedoeld voor vrachtauto’s boven de 3500 kg.

Wat gebeurt er als je dit niet regelt?

Op dit moment helemaal niets, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. De overheid is bezig met het maken van nieuwe regels voor het inhuren van zzp’ers. Daarom handhaven de Belastingdienst en de Inspectie SZW tot 1 januari 2021 niet op de inhuur van zzp’ers, tenzij sprake is van kwaadwillendheid en het niet willen opvolgen van aanbevelingen.