Parking DHL Delivery vehicle

Stadslogistiek

We wonen, werken en recreëren steeds meer in onze steden. Ook bestellen we steeds vaker pakketjes en maaltijden die we aan huis laten bezorgen. Deze trends blijven de komende jaren verder toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal vervoermiddelen en vervoersbewegingen in de stad toe. Belangrijk is dat goederen op een veilige en duurzame manier en met zo min mogelijk vervoersbewegingen in de stad worden vervoerd. Dit vraagt om ruimte en faciliteiten voor duurzame logistiek.

In dit thema:

 • Zero-emissie stadslogistiek
 • TLN-lobby stadslogistiek
 • TLN Distributie
 • Tool voor ondernemers
 • Onderzoek en Onderwijs stadslogistiek

Zero-emissie stadslogistiek

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone moeten hebben. Dit betekent dat in deze zone de pakketten en grotere zendingen voor naar consumenten, horeca, winkels en bouwlocaties zero-emissie moeten worden afgeleverd. In het Klimaatakkoord is een overgangsfase voor Euro VI-vrachtauto’s opgenomen tot 2030.

Vooruitlopend op de zero-emissiezones investeert de logistieke sector in uiteenlopende zero-emissie oplossingen. Zo maken transportondernemingen steeds vaker gebruik van cargobikes en LEVV’s (lichte elektrische vrachtvoertuigen) waar dat mogelijk is en ook rijden er in de binnensteden al meerdere elektrische en hybride trucks. Daarnaast zijn er verschillende netwerken specifiek gericht op het aanbieden van zero-emissieoplossingen voor de ‘last mile’. In het overzicht stadshubs.nl heeft TLN de zero-emissie initiatieven van TLN-leden samengevat.

De lobby van TLN

TLN benadrukt in alle contacten met bestuurders, beleidsmakers en overige stakeholders onderstaande speerpunten, die ook zijn samengevat in een korte ZES-animatiefilm:

Speerpunten zero-emissie stadslogistiek:

 1. Duidelijkheid over de zero-emissiegebieden
 2. Beschikbaarheid betaalbare zero-emissie voertuigen
 3. Voldoende laadinfrastructuur en -capaciteit
 4. Voldoende ruimte voor logistieke ontkoppelpunten, stad- en regiohubs
 5. Privileges voor zero-emissievoertuigen

TLN stuurt op een geharmoniseerd beleid en een realistische planning voor de overgang naar zero-emissie bevoorrading van de binnensteden. TLN neemt daarom deel actief deel aan overleggen met de nationaleregionale en lokale overheden. TLN is onder andere direct betrokken bij de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het Klimaatakkoord en het Milieuzone-convenant.

Politici uitnodigen voor een stadslogistiek werkbezoek is sinds het voorjaar van 2020 in verband met het coronavirus niet meer mogelijk. In plaats daarvan organiseert TLN nu regelmatig ledengesprekken met politici. Zo heeft in augustus 2020 Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) gesproken met Sjaak de Vries (Peeters Vervoercentrale), Peter Korpershoek (Tielbeke) en Sam Rohn (Red je Pakketje) over verduurzaming in de logistieke sector. Bekijk hier het artikel.

TLN Distributie

Het bundelen van zendingen levert direct winst op: minder verkeer en dus minder emissies. Ook is het voordeliger om zendingen te bundelen. Dit maakt dat de bevoorrading van steden een klus is geworden voor specialistische logistiek dienstverleners. Deze werken veelal samen in landelijke netwerken. Distributievervoerders bevoorraden winkels, horeca en bouwlocaties in de (binnen)stad, maar ook bezorgen zij pakketjes aan consumenten. Steeds vaker worden hiervoor duurzame  voertuigen ingezet. TLN-leden gespecialiseerd in het leveren aan particulieren en ondernemers in de binnenstad zijn verenigd in de deelmarkt TLN Distributie. Deze film laat de diversiteit in stadsdistributie en vervoersmiddelen zien:

Tool voor ondernemers: online simulator elektrisch rijden

Je overweegt als ondernemer om te investeren in elektrische voertuigen. Maar hoe past dit in je businessmodel. Op welke kosten moet je rekenen? Moet je je planning aanpassen?

Om je op deze en andere vragen antwoord te geven, is de Online Simulator Elektrisch Rijden ontwikkeld. Met deze uiterst praktische webtool krijg je als ondernemer snel en eenvoudig inzicht in wat elektrisch rijden betekent voor je bedrijfsbeleid, zowel financieel als organisatorisch. Op basis van door jou ingevoerde gegevens, zoals het type voertuig, de lengte van de route en het aantal stops, berekent de webtool onder andere het benodigde type accu, de operationele kosten, de benodigde laadtijd en het type laadpaal. Kortom, een handig hulpmiddel voor ondernemers die overwegen te gaan investeren in zero-emissie voertuigen maar eerst meer inzicht willen in wat dit betekent voor hun businessmodel.

Eerste inzicht in overstap naar elektrisch vervoer
De Online Simulator Elektrisch Rijden is specifiek bedoeld voor ondernemers die nog weinig tot geen ervaring hebben met elektrisch rijden. Op basis van de simulator krijg je een inkijk in de gevolgen van elektrisch rijden op basis van je huidige logistieke operatie. Dit geeft een eerste inzicht hoe aan de slag te gaan met de overstap naar elektrisch vervoer. Klik hier om direct aan de slag te kunnen.  

Proef tot eind van dit jaar
De Online Simulator Elektrisch Rijden is vooralsnog beschikbaar tot 1 januari 2021. Tegen het eind van het eind van dit jaar wordt geëvalueerd of deze webtool in zijn huidige vorm beschikbaar blijft. Hierbij is de mening van de gebruikers van deze webtool van belang. Vragen en opmerkingen zijn welkom via: info@tln.nl

Initiatiefnemers
De Online Simulator Elektrisch Rijden is ontwikkeld door Districon, in opdracht van TLN en evofenedex en met steun van de Topsector Logistiek.

Onderzoek en onderwijs stadslogistiek

TLN Distributie is actief betrokken bij uiteenlopende onderzoeks- en onderwijsprojecten. Hieronder een kort beschrijving van de projecten in 2020.

 • Expertgroep Next Level City Logistics (Shopping Tomorrow)
  In 2020 is de onderzoeksvraag ‘Wat moeten we concreet doen om B2B distributie via stadshubs voor alle deelnemers aantrekkelijk te maken en een economische solide basis te bezorgen?’ Dit project loopt tot eind 2020.
 • Cilolab
  CILOLAB richt zich in eerste instantie niet op het opzetten van nieuwe initiatieven, maar kijkt samen met de partners naar al lopende pilots of de bestaande stadslogistieke operatie. Er is een sterke behoefte bij zowel de logistieke partijen als bij gemeenten om de impact en de mogelijke markt hiervan in kaart te brengen. Logistieke partijen kunnen vanuit extra inzicht in hun operatie en de impact met betrekking tot emissies in de stad, luchtkwaliteit, (vermeden) ritten, hun activiteiten doorontwikkelen en opschalen. Cilolab, gestart in 2019, is een vijfjarig programma waarin logistiek dienstverleners, hubexploitanten, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken om stadslogistieke oplossingen (door) te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders te bieden.
 • Landelijke synergie stedelijke logistiek bij hogescholen
  Vanuit de hogescholen Arnhem-Nijmegen, Rotterdam en Breda, TLN en Provincie Gelderland werkt een groep experts aan verbetering van de opleiding en inzet van HBO-studenten op het gebied van stadslogistiek. Doel is de basis te leggen voor een structurele samenwerking tussen hogescholen op het gebied van last mile logistiek onderzoek en onderwijs. Dit project loopt tot en met september 2020.