CB_Logistics_Photoshoot-08640 – Amsterdam – stadsdistributie – zero-emissie

Stadslogistiek

We wonen, werken en recreëren steeds meer in onze steden. Ook bestellen we steeds vaker pakketjes en maaltijden laten we vaker thuis bezorgen. Deze trend is door de coronacrisis versterkt en zal de komende jaren verder toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal vervoermiddelen en vervoersbewegingen in de stad toe. Belangrijk is dat goederen veilig en duurzaam en met zo min mogelijk vervoersbewegingen in de stad worden vervoerd. Dit vraagt om ruimte en faciliteiten voor duurzame logistiek, zoals stadshubs, voldoende laad/losplaatsen en een passende laadinfrastructuur.

In dit thema:

 • Zero-emissie stadslogistiek
 • TLN-lobby stadslogistiek
 • TLN Distributie
 • Tools voor ondernemers en lokale overheden
 • Onderzoek en Onderwijs stadslogistiek

Zero-emissie stadslogistiek

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone moeten hebben. Dit betekent dat in deze zone de pakketten en grotere zendingen voor naar consumenten, horeca, winkels en bouwlocaties zero-emissie moeten worden afgeleverd. Op 5 oktober 2020 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de toegangseisen voor vracht- en bestelauto’s bekend gemaakt. Klik hier voor een samenvatting.

Vooruitlopend op de zero-emissiezones investeert de logistieke sector in uiteenlopende zero-emissie oplossingen. Zo maken transportondernemingen steeds vaker gebruik van cargobikes en LEVV’s (lichte elektrische vrachtvoertuigen) waar dat mogelijk is en ook rijden er in de binnensteden al meerdere elektrische en hybride trucks. Op Stadshubs.nl zijn de hubs opgenomen die goederen bundelen en op dit moment al zero-emissie transport aanbieden.

De lobby van TLN

TLN benadrukt in alle contacten met bestuurders, beleidsmakers en overige stakeholders onderstaande speerpunten, die ook zijn samengevat in een korte ZES-animatiefilm:

Speerpunten zero-emissie stadslogistiek:

 1. Duidelijkheid over de zero-emissiegebieden
 2. Beschikbaarheid betaalbare zero-emissie voertuigen
 3. Voldoende laadinfrastructuur en -capaciteit
 4. Voldoende ruimte voor logistieke ontkoppelpunten, stad- en regiohubs
 5. Privileges voor zero-emissievoertuigen

TLN stuurt op een geharmoniseerd beleid en een realistische planning voor de overgang naar zero-emissie bevoorrading van de binnensteden. TLN neemt daarom deel actief deel aan overleggen met de nationaleregionale en lokale overheden. TLN is onder andere direct betrokken bij de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het Klimaatakkoord en het Milieuzone-convenant.

Politici uitnodigen voor een stadslogistiek werkbezoek is sinds het voorjaar van 2020 in verband met het coronavirus niet meer mogelijk. In plaats daarvan organiseert TLN nu regelmatig ledengesprekken met politici. In 2020 heeft bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) gesproken met Sjaak de Vries (Peeters Vervoercentrale), Peter Korpershoek (Tielbeke) en Sam Rohn (Red je Pakketje) over verduurzaming in de logistieke sector. Bekijk hier het artikel.

Milieu- en Zero-Emissiezones

De steden in onderstaand overzicht hebben aangekondigd dat zij een zero-emissiezone gaan instellen. Tenzij door een gemeente anders is gecommuniceerd, is in dit overzicht als ingangsdatum voor de zero-emissiezones 1 januari 2025 aangehouden.

Stad Milieuzone? Zero-emissiezone aangekondigd Met ingang van Meer informatie
Amersfoort Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Amsterdam Ja Ja 1-1-2022: Centrum
1-1-2025: Ring A10
1-1-2030: Hele stad
Meer informatie
Arnhem Ja Op dit moment niet
Assen Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Breda Ja Op dit moment niet
Den Haag Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Delft Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Deventer Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Eindhoven Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Ede Nee Ja 1-1-2026 Meer informatie
Enschede Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Gouda Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Groningen Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Haarlem Per 1-1-2022 Ja 1-1-2025 Meer informatie
's-Hertogenbosch Ja Ja 1-3-2025 Meer informatie
Leiden Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Maastricht Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Nijmegen Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie
Rotterdam Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Rijswijk Ja Op dit moment niet
Tilburg Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Utrecht Ja Ja 1-1-2025 Meer informatie
Zwolle Nee Ja 1-1-2025 Meer informatie

TLN Distributie

Het bundelen van zendingen levert direct winst op: minder verkeer en dus minder emissies. Ook is het voordeliger om zendingen te bundelen. Dit maakt dat de bevoorrading van steden een klus is geworden voor specialistische logistiek dienstverleners. Deze werken veelal samen in landelijke netwerken. Distributievervoerders bevoorraden winkels, horeca en bouwlocaties in de (binnen)stad, maar ook bezorgen zij pakketjes aan consumenten. Steeds vaker worden hiervoor duurzame voertuigen ingezet.

TLN-leden gespecialiseerd in het leveren aan particulieren en ondernemers in de binnenstad zijn verenigd in de deelmarkt TLN Distributie. Deze film laat de diversiteit in stadsdistributie en vervoersmiddelen zien:

Tools voor ondernemers en lokale overheden

Stadslogistiek.nl
De TLN-kaart ‘Stadshubs.nl’ geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor gebundelde èn zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren.

Als je Stadshubs.nl opent dan zie je de milieuzones en de stadshubs van (vooralsnog) uitsluitend TLN-leden die op dit moment al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden. Er zijn filters opgenomen waarmee selecties op o.a. type zending, bedrijfsnaam en verzorgingsgebied en combinaties hiervan mogelijk zijn. Zo kun je zien welke typen zendingen deze logistiek dienstverleners kunnen vervoeren en in welke steden en regio’s de vervoerders kunnen leveren. De kaart kan naar wens worden aangevuld met informatie over o.a. bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. toevoegen. Klik hier voor een praktische toelichting.

Online simulator elektrisch rijden
Met deze uiterst praktische webtool krijg je als ondernemer snel en eenvoudig inzicht in wat elektrisch rijden betekent voor je bedrijfsbeleid, zowel financieel als organisatorisch. Op basis van door jou ingevoerde gegevens, zoals het type voertuig, de lengte van de route en het aantal stops, berekent de webtool onder andere het benodigde type accu, de operationele kosten, de benodigde laadtijd en het type laadpaal. Kortom, een handig hulpmiddel voor ondernemers die overwegen te gaan investeren in zero-emissie voertuigen maar eerst meer inzicht willen in wat dit betekent voor hun businessmodel.
Klik hier voor de online simulator elektrisch rijden

TCO-model vracht
In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Panteia een Total Cost of Ownership-model (TCO-model) gemaakt. Met het model kunnen transportondernemers berekenen hoeveel het bezit en gebruik van een elektrische vrachtwagen kost, ten opzichte van een diesel. Het TCO-model vracht biedt verdieping ten opzichte van de (hierboven genoemde) Online simulator elektrisch rijden en gaat een flinke stap verder. Dit instrument vraagt om de nodige data-invoer en laat vervolgens zien wat het verschil in kosten per kilometer is tussen een dieselvoertuig en een zero-emissie voertuig. Bekijk hier het hele artikel met een link naar de website van de Topsector Logistiek en het TCO-model vracht.

De vergelijkingstool welkeEbestelbus.nl
Samen met partijen uit de automobielsector ontwikkelden de Topsector Logistiek en Panteia de vergelijkingstool welkeEbestelbus.nl. Hier kunnen ondernemers een overzicht vinden van het huidige aanbod aan beschikbare elektrische bestelauto’s. Daarnaast biedt de tool een handreiking aan ondernemers om inzicht te krijgen in de maandlasten van een elektrisch alternatief. Handig, want op deze manier geeft de keuzetool ondernemers volledig inzicht in alle kosten én of de overstap van diesel naar elektrisch haalbaar is! welkeEbestelbus.nl vraagt het kenteken van de huidige bestelbus, een jaarkilometrage en het aantal kilometers per dag. Van de gekozen alternatieven worden de kosten getoond. De vergelijkingstool vergelijkt niet alleen de aanschafprijzen met elkaar, maar berekent de maandlasten op basis van de totale levensduurkosten (TCO). Juist door ook de afschrijving, laad- en tankkosten én het onderhoud in de vergelijking mee te nemen, wordt duidelijk dat een elektrische bestelbus toegankelijker is dan ooit. Ook laat de vergelijker zien welke subsidiemogelijkheden er zijn en hoe deze uitpakken voor verschillende soorten ondernemingen, zoals de eenmanszaak, de BV en non-profit organisaties. De website blijft in ieder geval beschikbaar tot en met 2024. Het beschikbare aanbod van elektrische alternatieven wordt gedurende deze periode steeds geactualiseerd.

Onderzoek en onderwijs stadslogistiek

TLN Distributie is actief betrokken bij uiteenlopende onderzoeks- en onderwijsprojecten. Hieronder een korte beschrijving van actuele projecten.

 • Expertgroep Next Level City Logistics (Shopping Tomorrow)
  Het antwoord op de vraag hoe de stadslogistiek toekomstbestendig te maken, is drieledig, zo valt te lezen in de bluepaper die de expertgroep Next Level City Logistics in november 2020 heeft gepubliceerd. Allereerst verdienen de bestaande stadshubs de versterking die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld door te bundelen met derde partijen, om zo aan de gewenste volumes te komen om optimaal te kunnen presteren. Verder is een zo’n groot mogelijke uitwisseling van ervaringen van stadshubs van waarde. De derde constatering is dat van grote bedrijven en overheden significant kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van stadshubs door hun inkoopvoorwaarden aan te passen en gebundelde, emissievrije stadslogistiek verplicht te stellen. Voor het hele artikel met een link naar de bluepaper. 
 • Cilolab
  CILOLAB richt zich in eerste instantie niet op het opzetten van nieuwe initiatieven, maar kijkt samen met de partners naar al lopende pilots of de bestaande stadslogistieke operatie. Er is een sterke behoefte bij zowel de logistieke partijen als bij gemeenten om de impact en de mogelijke markt hiervan in kaart te brengen. Logistieke partijen kunnen vanuit extra inzicht in hun operatie en de impact met betrekking tot emissies in de stad, luchtkwaliteit, (vermeden) ritten, hun activiteiten doorontwikkelen en opschalen. Cilolab, gestart in 2019, is een vijfjarig programma waarin logistiek dienstverleners, hubexploitanten, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken om stadslogistieke oplossingen (door) te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders te bieden.