Snelweg A28 – Amersfoort – Leusden – Tanktransport

Keurmerk Transport en Logistiek

Effectieve sleutel voor goed inzicht en overzicht

Voordelen Keurmerk Transport en Logistiek

Het Keurmerk Transport & Logistiek biedt een aantal waardevolle voordelen voor transportbedrijven en hun klanten. We zetten hier de voordelen op een rij.

 • Het Keurmerk verbetert de bedrijfsvoering
  Het voornaamste doel van het keurmerk is het verder verbeteren van ondernemerschap binnen transportbedrijven. Aan de hand van duidelijke omschrijvingen zijn ondernemers in staat kritisch naar hun eigen bedrijf te kijken. Waar kan het efficiënter? Waar liggen kansen? Welke punten behoeven verbetering? Door een onderneming in kaart te brengen, krijgen directie en management een praktisch instrument in handen om de interne processen optimaal te beheersen.
 • Het Keurmerk zorgt voor een duidelijke marktpositie
  Keurmerkhouders onderscheiden zich aantoonbaar van hun concurrenten. Het Keurmerk draagt dus bij aan een goede relatie met bestaande klanten en maakt daarnaast een positieve indruk op potentiële klanten. Opdrachtgevers weten dat ze met een betrouwbare partner in zee gaan.
 • Het keurmerk verbetert het zakelijk inzicht van ondernemers
  Wanneer een ondernemer goed overzicht heeft over de bedrijfsprocessen, staat hij veel sterker in onderhandelingen. Het Keurmerk verschaft ondernemers essentieel inzicht in de eigen onderneming, zodat ze precies weten wat hun sterke én zwakke punten zijn. Bovendien is de toekenning van het certificaat van groot belang voor medewerkers. Ook voor hen is het een beloning voor hun inspanningen.
 • Het keurmerk laat zien dat een ondernemer serieus is over MVO.
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet zomaar een trend, het is voor veel bedrijven een essentieel onderdeel van hun activiteiten. Gecertificeerde bedrijven laten zien dat ze écht serieus zijn over MVO. Dat ze hun bedrijf leiden met respect voor mens, natuur en maatschappij. En dat straalt weer positief af op hun imago.

Reglement Keurmerk Transport en Logistiek

Het Keurmerk Transport & Logistiek kent een reglement met eisen en voorwaarden waaraan bedrijven dienen te voldoen die het keurmerk willen behalen of behouden. Aan de hand van dit reglement kunnen transportondernemers nagaan waar hun bedrijf staat ten opzichte van de eisen.

Het reglement vraagt om inzicht op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  Keurmerkhouders kunnen hiervoor gebruik maken van de MVO-scan van TLN

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en omvat naast de eenmalige bedrijfscontrole jaarlijks een schriftelijke controle.

Specialisaties

-De Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) van TLN hebben zich aangesloten bij het Keurmerk Transport en Logistiek. Net als bij andere specialisaties kunnen ondernemers nu de Specialisatie Sierteeltvervoer behalen in combinatie met het Keurmerk Transport & Logistiek. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de bedrijfsvoering terwijl de specialisatie garant staat voor vakkennis en de inzet van het juiste materieel.

-De deelmarkt distributie heeft de Specialisatie Distributievervoer ontwikkeld. De aanvullende eisen van deze specialisatie concentreren zich op twee aspecten. Als eerste gaat het om specifieke kwaliteiten die van belang zijn voor adequaat distributievervoer. Daarnaast gaat de specialisatie verder op het gebied van algemene kwaliteitsontwikkeling.

-Binnen de deelmarkt bouwmaterialenvervoer is leverbetrouwbaarheid een onderdeel van de meting van de leveranciersprestaties en een belangrijke ervaringseis bij de keuze van leveranciers en samenwerking. Na een zorgvuldige voorbereiding heeft de deelmarkt een reglement samengesteld waarin specifieke eisen zijn opgenomen die van belang zijn voor de klanten van bouwmaterialenvervoerders. Zoals gebruikelijk is het specialisatiereglement vastgesteld door de daartoe bevoegde Keurmerkcommissie.

De specialisatie kan alleen behaald worden in combinatie met het Keurmerk Transport & Logistiek.

Certificering

TLN adviseert bedrijven audits zoveel mogelijk bij dezelfde certificerende instantie, zoals DEKRA,  onder te brengen en qua timing zo goed mogelijk te combineren. Bedrijven die verschillende kwaliteitsregelingen in hun managementsysteem combineren, plukken de vruchten van efficiëntievoordelen.

Door samen te werken met een certificerende instantie die de verschillende regelingen mag toetsen, ontstaat ook voor de externe toetsing een efficiëntievoordeel. In de praktijk maken bedrijven combinaties tussen keurmerk en ISO, HACCP, VCA, GMP en de hygiënecode.

Audits

Zodra ondernemers verwachten te voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden dienen zij een overeenkomst af te sluiten met een onafhankelijke certificerende instantie die audits mag verrichten op basis van het reglement van het keurmerk. De auditor zal hun bedrijfsprocessen ter plaatse beoordelen. Indien het bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt de ondernemer een certificaat.

Contact

Heb je vragen over het Keurmerk Transport & Logistiek? Neem dan vrijblijvend contact op met de TLN Ledendesk via info@tln.nl of 088-4567567.