camera – beveiliging

Security

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de gehele logistieke keten. Deze beveiligingsmaatregelen zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen.

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de gehele logistieke keten. Deze beveiligingsmaatregelen zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen.

Waar gaat het om?

Het doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Uitgangspunt is de beveiliging van de hele keten, dus van producent tot afnemer.

Visie TLN

TLN benadrukt in haar lobby richting de politiek het belang van een veilige supply chain. Een onveilige keten is een gevaar voor de internationale reputatie van Nederland. Wanneer Nederland onveilig is voor transport en logistiek, dan kiezen ladingbelanghebbenden voor andere routes die niet via Nederland lopen en Ondernemers die investeren in beveiligingsmaatregelen moeten kunnen rekenen op adequate opsporing en vervolging door politie en Openbaar Ministerie. TLN vindt daarnaast dat supply chain security een vast onderdeel hoort te zijn van het beleid van elke onderneming. Security draagt bij aan het succes van de onderneming. Betrouwbaarheid wordt in de logistieke keten een steeds belangrijker aspect en speelt een cruciale rol met betrekking tot supply chain security.

Wat betekent dit voor jou?

Het is belangrijk om als organisatie een analyse te maken van de eigen specifieke situatie en bewust om te gaan met risico’s. Benoem de bedrijfsprocessen en kijk door de bril van de crimineel: waar valt geld, goederen of informatie te halen? Breng voor elk proces de geldende procedures en verantwoordelijke personen in kaart. Benoem voor elk proces de risico’s op criminaliteit (bijvoorbeeld diefstal,  fraude). Kijk ook naar de maatregelen die al genomen zijn tegen criminaliteit. Door de bedrijfsprocessen, de risico’s en de genomen maatregelen in kaart te brengen, krijgt de ondernemer zicht op de risico’s en de mate waarin die risico’s zijn afgedekt. Het nemen van de juiste security maatregelen leidt wel degelijk tot kostenreductie. Het is nog onvoldoende bekend dat het investeren in security ook geld oplevert en kan worden benadrukt als Unique Selling Point (USP). Security zorgt voor minder claims, het behoud van opdrachtgevers, maar ook juist voor nieuwe opdrachtgevers. Klanten worden steeds bewuster en kiezen daardoor vaker voor een bedrijf waar security maatregelen zijn genomen. TAPA (Transported Asset Protection Association) richt zich op beveiliging van de gehele logistieke keten. Meer informatie vind je via onderstaande verdieping en de TAPA website.