Verbinder Marcel van de Ven gaat project Sensing handen en voeten geven

Marcel van de Ven is sinds kort aangesteld als Projectleider Sensing, het slimme camera- en toezichtsysteem waarmee truckparkeerplaatsen langs de goederencorridor Venlo - Rotterdam de komende jaren moeten worden uitgerust. TLN sprak met hem over zijn achtergrond, doelen en ambities.

Interview met Marcel

Hoe is deze functie van Projectleider Sensing op je pad gekomen?
MvdV: ‘Ik ben 14 jaar werkzaam geweest voor de gemeente Rotterdam, eerst als programma-manager Veilig Ondernemen en daarna als stadsmarinier, onder meer in de Spaanse Polder waar mijn opdracht was het bestrijden van ondermijning (stadsmariniers zijn een soort ‘superambtenaren’, door het gemeentebestuur aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in de stad op te lossen; red.). Via het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarmee ik in die periode veel contact had, heb ik met het ministerie van Justitie en Veiligheid veel samengewerkt. Sinds twee jaar werk ik als zelfstandig adviseur en doe ik een onderzoeksopdracht naar crimineel misbruik in de transportsector. Zo heb ik deze sector goed leren kennen. Al met al voel ik me de juiste man op de juiste plek voor de functie van projectleider. En dat vinden TLN en het Ministerie kennelijk ook.’

Wat is in jouw ogen het belang van sensing?
MvdV: ‘Nederland is het logistieke knoppunt, de draaischijf in de internationale economie. We hebben een enorm economisch belang. Ons land moet er alles aan doen om criminaliteit tegen te gaan, in dit geval op onze goederencorridor van de Rotterdamse haven tot het Duitse achterland. Dat kun je doen door de transportsector zo goed mogelijk te beveiligen en te zorgen dat marktpartijen niet uitwijken naar andere landen omdat de schade hier groter en groter wordt. Sensing behelst meer dan camerabeelden sec. Ook de nummerplaatherkenning, uitbreiding met intelligente software die niet-reguliere patronen kan herkennen van crimineel gedrag, van samenscholing waardoor je sneller criminele activiteiten kunt achterhalen.’

Wat ga je doen als projectleider?
MvdV: ‘Ik kijk eerst wat er al is op het vlak van sensing, aan partijen, aan middelen en instrumenten, aan ontwikkelingen. Van daaruit ga ik alle partijen, publiek en privaat, op een lijn proberen te krijgen.
Een goede samenwerking van politie, de Koninklijke Marechaussee, private parkings, Rijkswaterstaat, ministerie van Justitie en Veiligheid,  provincies, gemeenten en TLN is cruciaal om het project te laten slagen. Elke organisatie heeft haar eigen doelstellingen en werkwijzen. Bij samenwerking is de uitdaging om met elkaar het gemeenschappelijke doel en belang vast te stellen. In geval bij sensing kan dat bijvoorbeeld het migreren van verschillende automatiseringssystemen zijn, het koppelen van diverse camera- en anpr-systemen, particuliere camerabeelden, het maken van samenwerkingsafspraken (wie verzamelt de data, wie analyseert, wie volgt signalen op?). Ook moeten er afspraken gemaakt worden over privacy, publiek-private samenwerking, beveiliging et cetera. Ik zal me bemoeien met de inhoud maar vooral ook met alle verschillende partijen, groot en klein, in beeld brengen en met elkaar onderzoeken wat ervoor nodig om sensing operationeel te krijgen en daarvoor een plan van aanpak op te stellen.

En daarmee beantwoord je de vraag waarom een projectleider nodig is voor dit project…
MvdV: ‘Nou ja, precies, mijn achtergrond als stadsmarinier, als verbinder van belangen en activiteiten, helpt. Als je ziet dat we per jaar 350 miljoen schade hebben door ladingdiefstallen, dan ga je ook kijken wie hier de meeste pijn van heeft. Neem bijvoorbeeld verzekeraars. Als we de schade kunnen halveren, dan hoeven zij ook de helft uit te keren en hoeven transportondernemers ook minder verzekeringspremie te betalen. Aan de andere kant is er bijvoorbeeld ook opvolging nodig. De politie moet haar capaciteit over vele vlakken verdelen. Mijn rol is vooral om ervoor te zorgen dat partijen bij elkaar komen en uiteindelijk van daaruit naar resultaten toe te werken, dus de beveiliging van parkeerplaatsen door middel van sensing ook daadwerkelijk te realiseren.’

Welke resultaten wil je boeken op korte en langere termijn?
MvdV: ‘Ik ben voor 8 maanden, ongeveer tweeëneenhalve dag in de week, aangesteld. In die tijd wil ik een concreet advies voor een uitvoeringsprogramma op tafel hebben. Een door alle stakeholders gedragen businesscase, die juridisch goed is afgedicht, waar ook een financieel plan onder ligt en die ook een praktische uitwerking heeft zodat het niet alleen een project is maar dat sensing ingebed is in verschillende structuren. Naast analyses van documenten en stakeholders zal ik me bezig houden met de verkenning van het juridisch kader (onder meer de privacyregeling), een benchmark met bestaande initiatieven, de inrichting van een projectgroep en met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Voor mij is doen de beste manier van denken. Daarom ga ik direct het veld in om waar mogelijk al een aantal initiatieven te nemen en al een aantal zaken operationeel te maken als dat kan.’

Hoe lang duurt het voordat sensing operationeel is?
MvdV: ‘Dat is heel erg afhankelijk van uiteenlopende factoren. Als ik kijk naar het aantal partijen en de processen die erbij komen kijken, dan zou het echt geweldig zijn als het binnen nu en tweeëneenhalf jaar operationeel is. Maar ja, als we nog een keer een coronacrisis of een hele andere crisis krijgen, dan kan het ook weer anders zijn. Je moet enerzijds verwachtingen reëel managen maar een zekere dosis ambitie is mij niet vreemd.’