Knooppunt-6

Belangenbehartiging regionaal

TLN behartigt de belangen van leden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. TLN heeft vijf regiobesturen die samen met TLN de regionale lobbyspeerpunten bepalen.

TLN behartigt de belangen van leden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. TLN heeft vijf regiobesturen die samen met TLN de regionale lobbyspeerpunten bepalen. Bestuursleden zijn TLN-leden in de regio, groot en klein, uit diverse deelmarkten. Regionale belangenbehartigers en regiobestuursleden vertegenwoordigen de leden op onderwerpen als bereikbaarheid, stedelijke bevoorrading, logistieke ontwikkelingen en de regionale arbeidsmarkt.

Lobbyspeerpunten

Lobbyspeerpunten per provincie

TLN behartigt de belangen van leden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Selecteer een provincie voor de actuele speerpunten.

 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Flevoland
 • Noord-Brabant
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Limburg

Lobbyspeerpunten per provincie

Noord-Holland

 • Aanleggen verbinding A8-A9 en Duinpolderweg N206-A4
 • Vergroten capaciteit A1 Amsterdam – Amersfoort
 • Vergroten capaciteit A9 en A7 Hoorn- Zaandam en de aansluitingen op de A10 Noord
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Zuid-Holland

 • Spoedige realisatie verbreding A4 Leiden – Burgerveen, A15 Papendrecht – Gorinchem en A20 Gouwe – Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Starten onderzoek naar A12 Gouwe – Oudenrijn
 • Betere ontsluiting Krimpenerwaard, opwaarderen Algerabrug en extra oeververbinding
 • Verbeteren ontsluiting Westland en aanleggen Duinpolderweg
 • Aanleg beveiligde parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtautochauffeurs
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Utrecht

 • Starten onderzoek naar knelpunten A12 Oudenrijn – Gouda en A28 Utrecht – Amersfoort
 • Spoedige realisatie van de projecten Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken
 • Verlengen invoegstroken A2 bij Vinkeveen en Breukelen
 • Vergroten capaciteit N201 en N226/N227 Maarsbergen richting de A12 en Amersfoort en bij de Rijnbrug bij Rhenen
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Zeeland

 • Onderzoek naar A58 Bergen op Zoom – Rilland
 • In samenspraak met Zuid-Holland de N59 Midden-Zeelandroute en N57 Dammenroute verbeteren
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Flevoland

 • Opwaarderen N50
 • Kortsluiting Baai van Eesteren
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Noord-Brabant

 • Vergroten capaciteit A2 Deil – Vught en Eindhoven – Weert, A50 Paalgraven – Bankhoef en A67 Eindhoven – Venlo
 • Aanleg beveiligde parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtautochauffeurs
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Friesland

 • Brug Skarster Rien A6 vervangen voor Aquaduct
 • Verbeteren aansluiting Waldwei – rondweg Garijp
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Groningen

 • Voortvarende aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen
 • Monitoren verkeersontwikkeling A28 Groningen – Assen
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Drenthe

 • Verbeteren A28 Zwolle – Hoogeveen
 • Verbeteren verbinding Noord- Oost Nederland
 • Oplossing knooppunt Gieten
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Overijssel

 • Verbeteren A28 Zwolle- Hoogeveen
 • Opwaarderen N35 en oplossing rond Mariënheem en N50 tussen Kampen en Hattemerbroek
 • Verbeteren verbinding Noord- Oost Nederland
 • Aanleg beveiligde parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtautochauffeurs
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Gelderland

 • Spoedige realisatie doortrekking A15 en verbreding A12
 • Voortvarende aanpak A1/A30 en Rijnbrug bij Rhenen
 • Vergroten capaciteit A1 Barneveld – Apeldoorn, A15 Deil – Valburg, A50 Bankhoef – Paalgraven en A28 Amersfoort – Zwolle
 • Aanleg N18 2e fase en oplossen capaciteitsproblemen Wageningen en N786
 • Aanleg beveiligde parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtautochauffeurs
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Lobbyspeerpunten per provincie

Limburg

 • Vergroten capaciteit A67 Eindhoven- Venlo en A67 Kerensheide – Bocholtz
 • Vergroten capaciteit A2 Eindhoven – Weert als voorgestelde maatregelen ontoereikend zijn.
 • Aanleg beveiligde parkeerplaatsen met voorzieningen voor vrachtautochauffeurs
 • Heldere en eenduidige toegangseisen tot binnensteden

Bereikbaarheid

Files zorgen jaarlijks voor ruim 1 miljard euro aan economische schade. Alle prognoses wijzen op een verdere groei van het personen- en goederenvervoer in de komende jaren. Investeringen in infrastructuur zijn daarom noodzakelijk om onze concurrentiepositie te behouden. TLN wil dat de infrastructuur op orde is, langs de drukke transportroutes, maar ook in krimpgebieden. Daarom voert TLN een actieve lobby in de regio voor voldoende budget voor het onderhoud en de aanleg van (verkeersveilige) infrastructuur. TLN zet zich ook in voor voldoende beveiligde parkeerplaatsen met  voorzieningen voor vrachtautochauffeurs.

Stedelijke bevoorrading

TLN heeft de ambitie om de grootste steden vanaf 2025 zonder emissie te bevoorraden. Landelijke uniforme toegangseisen tot binnensteden zijn hiervoor een voorwaarde. TLN roept gemeenten op om te komen tot een concreet kader en beleid, waaronder de geografische afbakening en toegangseisen van de toekomstige zero emissie-zone (ZE-zone). Alleen dan weten transportondernemers en toeleveranciers (waaronder truckfabrikanten) waar ze aan toe zijn en kan het businessmodel daarop voorbereid worden. Een tweede voorwaarde is dat er voldoende (energie)laadinfrastructuur beschikbaar is voor schone brandstoffen (bijvoorbeeld waterstof en elektriciteit). TLN ziet graag dat provincies en gemeenten dit stimuleren en coördineren.

Logistieke ontwikkelingen

De vraag naar logistieke diensten is de afgelopen tijd sterk toegenomen en dus ook de vraag naar logistiek vastgoed. Voor een verdere groei van de regionale economie is het van belang dat gemeenten en provincies de uitbreiding of nieuwbouw van logistieke bedrijvigheid niet gaan weren.

Daarnaast moet er ruimte beschikbaar komen voor de aanleg van hubs langs de randen van steden. Hier verwisselen transportbedrijven voertuigen, vindt opslag van goederen plaats en worden goederen overgeladen in zero-emissie voertuigen voor stadsdistributie. Het is belangrijk dat steden en provincies de komst van hubs stimuleren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond.

Regionale arbeidsmarkt

De sector is op zoek naar vrachtautochauffeurs, personeel voor het middenkader en ook naar verhuispersoneel. Het personeelstekort is dermate nijpend dat er soms capaciteitsproblemen ontstaan. TLN adviseert gemeenten en provincies daarom om in regionale samenwerkingsverbanden gezamenlijk te investeren in mensen die nu nog niet werken. Alfabetiseringstrajecten, (Nederlandse) taalcursussen, het behalen van een rijbewijs zijn voorbeelden die de kans op werk voor diverse doelgroepen sterk vergroten.

Verder is het van belang dat er een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt is. Het is daarom gewenst dat onderwijs en ondernemers daarover onderling en met elkaar in gesprek gaan. TLN deelt met kennisinstellingen en overheden reeds behaalde successen en expertise.

Gemeentemanifest 2022

Wat is een land zonder de dynamiek van de stad? Mensen verzamelen zich om te werken, te wonen, te winkelen, te recreëren of om samen te zijn. Met een toenemend aantal bewoners stijgt het aantal verplaatsingen van mensen en goederen. Mobiliteit wordt steeds belangrijker. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Brancheverenigingen als Transport en Logistiek Nederland (TLN) kunnen in hun rol als vertegenwoordiger van de sector meedenken met oplossingen voor de uitdagingen waar stadsbesturen, bedrijven en inwoners mee te maken hebben of krijgen. Om het gezamenlijke doel te bereiken: iedereen doet mee in de schone, slimme en bereikbare stad.

Bekijk hier het TLN Gemeentemanifest 2022.

Belangenbehartigers

Contactpersonen in de regio

Wessel Deelstra

Wessel Deelstra

TLN Belangenbehartiger
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht


wdeelstra@tln.nl

Ed van de Meerendonk

Ed van de Meerendonk

TLN Belangenbehartiger
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg


evdmeerendonk@tln.nl

Marcel Ubels

Marcel Ubels

TLN Belangenbehartiger
Drenthe, Flevoland, Groningen, Friesland en Overijssel


mubels@tln.nl