Woman Using Rubbing Alcohol

Toelichting hygiënecode

Als er wordt gewerkt volgens de hygiënecode, hoeft de onderneming zelf géén risicoanalyse uit te voeren, want dat is reeds gedaan voor verschillende productgroepen (bulk, geconditioneerd, etc.)

Als er wordt gewerkt volgens de hygiënecode, hoeft de onderneming zelf géén risicoanalyse uit te voeren, want dat is reeds gedaan voor verschillende productgroepen (bulk, geconditioneerd, etc.).

Aan de hand van een hygiënecode werkt de gebruiker beleid, procesbeschrijvingen, werkplannen, etc. uit. De Hygiënecode bevat een ‘Basisvoorwaardenprogramma’ waarin beheersmaatregelen staan beschreven die voor ieder bedrijf gelden zoals; hygiënisch werken, reinigen, hoe om te gaan met afval en ongediertebestrijding. Hiernaast bevat de Hygiënecode beheersmaatregelen die gericht zijn op specifiek productgroepen (verpakt, bulk, geconditioneerd, e.d.) en die enkel relevant zijn als je bedrijf met die productgroepen werkt. Bij geconditioneerde producten speelt temperatuurcontrole/- beheersing bijvoorbeeld een belangrijke rol.

Controle op de naleving

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de hygiënecode. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert steekproefsgewijs bedrijven in de transport-, opslag- en distributiesector op juiste toepassing van wet- en regelgeving. De NVWA verwacht dat een hygiënecode (of eigen HACCP-plan) is ingevoerd en dat het personeel weet waarmee men bezig is. Indien de hygiënecode wordt gebruikt, zal de inspecteur van de NVWA controleren of daadwerkelijk wordt gewerkt zoals in de code staat beschreven. Als de Hygiënecode niet gebruikt wordt, kijkt men of een alternatief adequaat HACCP-plan is ontwikkeld en ingevoerd.

Certificaat Voedselveiligheidszorg

Het hygiënecode-certificaat is ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland en geeft aan dat de hygiënecode in de onderneming juist wordt toegepast. Het is een adequate, objectieve en voordelige wijze om aan te geven dat de onderneming voedselveiligheid beheerst aan de hand van de hygiënecode in de transport-, opslag- en distributiesector (TOD). Certificering van de hygiënecode TOD gebeurt op vrijwillige basis. Certificeringsbureaus die je kunt inzetten zijn ECAS en Schouten Certification.

Inhoud hygiënecode TOD

Voor ieder TOD bedrijf (los van de soorten levensmiddelen die het vervoert of in opslag heeft) gelden algemene beheersmaatregelen (‘Basisvoorwaardenprogramma’) ten aanzien van:
-Personen / persoonlijke hygiëne
-Gebouwen en bedrijfsruimten
-Voertuigen
-Transport, op- en overslag en handling
-Retouren en emballage
-Ongediertebestrijding
-Borging naleving werkinstructies en procedures
-Opleiden medewerkers
-Reiniging en desinfectie
-Levensmiddelenafval

Beheersmaatregelen  voor specifieke productgroepen:
-Bulkgoederen – geconditioneerd/ongeconditioneerd
-Verpakte levensmiddelen – geconditioneerd/ongeconditioneerd
-Onverpakte levensmiddelen – geconditioneerd/ongeconditioneerd