TRACE2 gepubliceerd: handleiding voor handhaving Mobility Package

Na twee jaar is het project TRACE2 afgerond en gepubliceerd. De Europese Commissie gaf vlak na de totstandkoming van het Mobility Package opdracht aan CORTE (Confederation of Road Transport Enforcement), de IRU (De Europese brancheorganisatie in het transport) en ETF (De Europese vakbond voor het wegtransport) om deze handleiding te maken. De Europese Commissie was daarbij ook betrokken.

Duitsland snelweg

Voor de onderwerpen cabotage, detachering, rij- en rusttijden en de tachograaf zijn de nieuwe regels in de handleiding toegelicht voor handhavers: hoe kunnen zij deze regels het beste langs de weg controleren? Uitgangspunt blijft dat er niet meer documentatie geëist mag worden dan in de wet is vastgelegd. Vanuit deze handleidingen is trainingsmateriaal ontwikkeld voor handhavers. TLN heeft input geleverd op de documenten via de IRU, CORTE en rechtstreeks via een van de focusgroepen.

In afwachting van de uitspraak van het Europese Hof over de return home vehicle op 22 februari aanstaande, is het onderdeel van de handleiding over de Verordening 1071/2006 (toegang tot het beroep) uitgesteld.

De handleidingen zijn hier in te zien. Ze zijn nu alleen nog beschikbaar in het Engels, maar er zullen binnenkort vertalingen verschijnen.