Detacheringsrichtlijn in Nederlandse wet verwerkt

Met ingang van 1 juni 2023 wordt de detacheringsrichtlijn (richtlijn 2020/1057/EU) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Deze richtlijn geldt in principe sinds 2 februari 2022 in de meeste lidstaten. Nederland is één van de laatste lidstaten in de EU die deze richtlijn in nationale wetgeving omgezet heeft.

Snelweg Viaductbrug overbrugt kanaal snelweg A59 bij Waalwijk, Noord-Brabant

Dit is verwerkt in de Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Zie hier voor het volledige besluit.

Wat is detachering?
Volgens de richtlijn wordt als detachering aangemerkt wanneer de chauffeur in een ander land dan het vestigingsland van de werkgever cabotage of derdelandenvervoer verricht. Voorafgaand aan detachering moet er een melding in IMI worden gedaan. Als de chauffeur in een land gedetacheerd wordt waar de arbeidsvoorwaarden beter zijn dan de normale arbeidsvoorwaarden van die chauffeur, dan heeft de chauffeur gedurende de detachering recht op de betere arbeidsvoorwaarden.

Het is aan te raden om detacheringen tijdig en correct in IMI te melden en de chauffeur de juiste arbeidsvoorwaarden te betalen. Wordt dit nagelaten, dan kan dit tot hoge boetes leiden.

Uitgebreide informatie over detachering is te vinden via: