Gevolgen invoering smart tacho 2 voor detachering

Met ingang van 21 augustus 2023 wordt de smart tacho 2 verplicht ingevoerd op nieuwe vrachtwagens. Vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf moeten per 1 januari 2025 een smart tacho 2 hebben, voor vrachtwagens die voorzien zijn van een smart tacho 1 is dat 19 augustus 2025. De invoering van smart tacho 2 heeft ook gevolgen voor de toepassing van de detacheringsrichtlijn.

Stoneridge Electronics – SE5000 Smart 2 (2) – smart tacho 2

Als er vanaf 21 augustus 2023 gereden wordt met een vrachtwagen waarin nog geen smart tacho 2 geïnstalleerd is, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de mogelijkheid om extra activiteiten uit te voeren tijdens een bilaterale rit, zonder dat hierbij sprake is van detachering. Wanneer er vanaf 21 augustus 2023 tijdens een bilaterale rit extra activiteiten uitgevoerd worden met een vrachtwagen zonder smart tacho 2, is er hoe dan ook sprake van detachering. Let op dat dit gevolgen heeft voor de meldingen die gedaan moeten worden in IMI en voor de toepassing van de juiste arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs die deze ritten uitvoeren.