Aandacht voor tariefstijgingen bij export naar Azië

TLN/FENEX heeft van haar leden diverse meldingen binnengekregen over tariefstijgingen van exportlading van Europa naar Azië. De belangrijkste reden van deze tariefstijgingen lijkt een tekort aan capaciteit te zijn.

Door deze capaciteitsproblemen kan het soms weken duren voordat een container vervoerd kan worden. TLN/FENEX volgt de ontwikkelingen op de voet en zal haar leden hierover blijven informeren.

Verschillende oorzaken

Het capaciteitsgebrek kan verschillende oorzaken hebben. Rederijen geven aan dat de vraag enorm is toegenomen en dat dit een krapte aan capaciteit heeft opgeleverd. Het capaciteitsgebrek zou tevens versterkt worden doordat enkele schepen tijdens het Chinees Nieuwjaar niet zijn uitgevaren. Er zijn ook marktkenners die aangeven dat capaciteitsmanagement en de nieuwe vaarschema’s van de allianties voor verstoringen zorgen. Ten slotte wordt ook het wegvallen van de capaciteit van Hanjin Shipping als oorzaak genoemd.

Contact met FIATA

TLN/FENEX heeft met betrekking tot genoemde ontwikkelingen ook contact met de mondiale expediteursvereniging FIATA. Wij vinden het van belang dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft om op een goede wijze handel te kunnen drijven. Tevens moet het voor expediteurs mogelijk zijn om helderheid te krijgen over tegen welk tarief lading kan worden weggezet. Ook hechten wij er waarde aan dat rederijen al lopende contracten en afspraken respecteren.

Misstanden melden

TLN/FENEX onderzoekt voor een aantal casussen of niet gehandeld wordt in strijd met geldende contractvoorwaarden. Indien leden vermoeden dat er sprake is van mistanden, kan dit gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via fenex@fenex.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs