Aangepaste venstertijden van alle gemeenten op één platform

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Alle aangepaste wijzigingen zijn in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Matrixian Group verzameld op één plek en gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector.

Het digitaal beschikbaar maken van de aanpassingen was een uitdrukkelijk verzoek van de sector, zo laat ondernemersvereniging TLN weten. Wout van den Heuvel, vanuit TLN betrokken bij het project, licht toe: ‘De aanpassingen verschillen per gemeente en worden over het algemeen alleen lokaal niveau via websites niveau gecommuniceerd. Het bundelen van deze informatie tot één overzicht is een arbeidsintensief proces. Door alle aanpassingen centraal op één platform beschikbaar te stellen helpen we de sector om efficiënter te werken.’

Efficiënter inplannen

Het platform gaf altijd de mogelijkheid aan wegbeheerders om wijzigingen in één keer aan de gehele sector te communiceren, een functie die nu eens temeer haar meerwaarde bewijst. Het CBL drong naast TLN en evofenedex ook aan op een verruiming van de venstertijden vanwege de grote drukte bij de supermarkten en de logistiek uitdagingen die dat teweeg bracht. Door het verruimen van de venstertijden kan het transport nu efficiënter ingepland en ingezet worden. Ook geeft het winkeliers in binnensteden de mogelijkheid om de openingstijden aan te passen vanwege de coronacrisis.

Ontsluiting via digitale kaart

Deze actie maakt onderdeel uit van een aanpak waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de logistieke data van alle gemeentes digitaal en op één plek beschikbaar maakt voor de sector. Het gaat om informatie over venstertijden, milieuzones, laad- en losplekken, voorkeursroutes, parkeerplekken en parkeerverboden en voertuigbeperkingen. Data science bedrijf Matrixian verzamelt de data in opdracht van het ministerie bij gemeenten, en zorgt voor de ontsluiting via een digitale kaart. De data is nu al via een digitale kaart beschikbaar en kan ook gebruikt worden door leveranciers van plannings- en navigatiesystemen.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur