Afspraken met Noordrijn-Westfalen voor transport over de grens

Vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen willen grensoverschrijdend transport verbeteren. Met afspraken over vrachtautoparkeren, LZV’s, verkeersinformatie en belangrijke transportroutes. Goed nieuws, vindt TLN.

De Nederlandse provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland gaan met het ministerie van Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen samenwerken op het gebied van mobiliteit, verkeer en logistiek. Deze samenwerking is vastgelegd in een zogeheten werkagenda​. Ook voor de ontwikkeling van de transportsector zijn afspraken gemaakt.

Vrachtwagenparkeren

Er is al jaren een tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen langs de belangrijke transport​routes in Nederland en Europa. In de werkagenda hebben de provincies en Noordrijn-Westfalen afgesproken om pilots te starten om vrachtwagenparkeren langs de transportroutes te verbeteren. TLN vindt dit positief en wordt graag betrokken bij de uitwerking van de pilots. Naast de uitvoering van pilots is het van belang om meer beveiligde vrachtwagenparkeerplekken te realiseren.

LZV​’s

Vooralsnog is het formeel niet toegestaan om met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) de grens over te gaan naar Duitsland. TLN vindt dit onwenselijk en heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) al meermaals aangedrongen​ om hierover afspraken met Duitsland te maken. De vijf provincies en Noordrijn-Westfalen hebben afgesproken dat er nadere afstemming plaatsvindt over de inzet van LZV’s. TLN vindt dit positief en hoopt dat Nederland nu snel afspraken kan maken met Duitsland.

Delen van verkeersinformatie

TLN ziet veel mogelijkheden in het delen van verkeersdata tussen wegbeheerders en transportbedrijven. Dit kan leiden tot een efficiëntere planning en een betere benutting van de bestaande infrastructuur. Daarom vindt het nuttig TLN dat de provincies en Noordrijn-Westfalen meer informatie over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden met elkaar willen delen. Om de bestaande infrastructuur daadwerkelijk beter te benutten, is het van belang om deze informatie ook te delen met de transportsector.

Ontwikkeling transportroutes

Tot slot gaan de provincies en Noordrijn-Westfalen zich inzetten voor een verdere ontwikkeling van de Europese transportroutes (TEN-T corridors). Bijvoorbeeld via EU-subsidieprogramma’s, zoals de Connecting Europe Facility (CEF). Door gebruik te maken van Europese gelden, kan er mogelijk (extra) financiering voor het oplossen knelpunten gevonden worden. Door als vijf provincies en Noordrijn-Westfalen een blok te vormen, wordt de kans op Europese subsidies groter.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs