Akkoord over zwaarwerkregeling

De cao-partners zijn op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen over een tijdelijke zwaarwerkregeling. In dit artikel lees je hoe die regeling eruit ziet.

In het laatste cao-akkoord hebben cao-partijen afgesproken dat het voor werknemers met een zwaar beroep mogelijk moet worden om eerder te stoppen met werken. De afgelopen maanden is een werkgroep van cao-partijen druk bezig geweest om de cao-afspraak uit te werken. Een stevige klus waarbij veel keuzes gemaakt moesten worden. De werkgroep is inmiddels zover dat de hoofdlijnen van de regeling bekend zijn.

Stichting RVU
Er wordt een stichting opgericht die zorg draagt voor uitvoering van de regeling: de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

Doelgroep
Medewerkers van de geboortejaren 1955 t/m september 1961 met een zwaar beroep en tenminste 20 dienstjaren in de sector. De deelnemer mag de uitkering niet combineren met betaald werk. Afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer wordt het criterium van 20 dienstjaren aangepast naar boven of naar beneden. De Stichting evalueert periodiek of aanpassing mogelijk is.

Zwaar werk
Onder een zwaar beroep vallen de operationele functie in de functiegroepen A tot en met E, inclusief kraanmachinisten in functiegroep F. Daaronder vallen: chauffeurs, medewerkers logistiek en magazijn, heftruckchauffeurs, kraanmachinisten, koeriers, verhuizers en andere werknemers werkzaam in de technische dienst

Periode
Vanaf 1 januari 2022 kan de deelnemer maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden vóór zijn of haar AOW-datum deelnemen.

Uitkering
De uitkering is € 1.847 bruto per maand (2021). Afhankelijk van de financiële middelen van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer wordt de RVU-uitkering jaarlijks geïndexeerd.

Budget
Bij het inrichten van de regeling hebben cao-partijen een prognose gemaakt van het aantal deelnemers. Wanneer die overschreden wordt zal de regeling voor toekomstige deelnemers aangepast worden.

Aanmelden
Het is de bedoeling dat medewerkers zich vanaf 1 november kunnen aanmelden. De details hierover zijn op dit moment nog niet bekend.

Advies
Medewerkers die onder de doelgroep vallen kunnen zich, door een consulent van het pensioenfonds, laten adviseren over de regeling in combinatie met vervroegde pensionering.

Vervolg
Dit zijn de hoofdlijnen van de regeling zoals die op dit moment bekend zijn, bedoeld om u te informeren over de stand van zaken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. In de komende periode zal de regeling verder uitgewerkt worden en we zullen u nader informeren wanneer de regeling verder is uitgewerkt.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.