‘Ambitie niet gestopt door corona’

Eind van dit jaar moet het werk klaar zijn: een nieuwe op- en overslagfaciliteit van Rumping Transport in Alkmaar. ‘Nu huren we nog een pand in Heerhugowaard. Maar we willen verder professionaliseren, het groter aanpakken. De nieuwe op- en overslagfaciliteit moet die gewenste groei mogelijk maken.’ Aan het woord is Jaap Rumping. Hij licht de keuze voor nieuwbouw toe.

Rumping Transport is actief in het vervoer van staal, bulkgoederen, gepalletiseerde producten, bouwmaterialen, gevaarlijke stoffen (ADR) en in exceptioneel transport. Uiteraard ondervond het bedrijf de gevolgen van corona. De afzet bleef achter bij de verwachtingen. Toch staat dat de ambitie niet in de weg.

Meebewegen

‘Midden in de coronacrisis kiezen voor uitbreiding is geen veilige keuze’, weet Rumping. ‘Maar mijn broer Niels en ik wilden niet stil blijven staan. We zijn daarom gaan praten, onder meer met onze klanten. Eén klant gaf aan wel mee te willen bewegen met onze ambitie. Daarmee was de noodzakelijke basis gelegd om onze nieuwbouwplannen verder te concretiseren.’

Enthousiast

Vervolgens werden er gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente en mogelijke financiers. ‘Niet altijd even gemakkelijke gesprekken’, aldus Rumping. Hij merkte dat je ook in tijden van corona initiatief moet tonen. ‘Ook de andere kant van de tafel zit in een moeilijke situatie en wil risico’s vermijden. Dat snap ik ook wel. Daarom moet je er dus achteraan zitten en met een goed idee komen. Dat heeft weliswaar veel energie gekost, maar uiteindelijk was wel iedereen enthousiast.’

Niet achterover leunen

‘Het geeft een kick dat we zover zijn gekomen’, zegt hij. ‘Zeker in deze tijden is het spannend om zo’n stap te zetten. Natuurlijk is er sprake van een ingecalculeerd risico, maar alle voorwaarden zijn aanwezig om er een succes van te maken.’ Niettemin is het zaak nu niet achterover te gaan leunen, weet Rumping.

‘Door corona wachtte iedereen op iedereen, waardoor er feitelijk niets gebeurde. We wilden deze kip-ei-situatie doorbreken en daarin zijn we geslaagd. We hebben groen licht. Dat geeft een euforisch gevoel, maar we realiseren ons terdege dat we er nog niet zijn. We gaan er de komende maanden dan ook alles aan doen om van de op- en overslagfaciliteit een succes te maken. Linksom of rechtsom, aan het eind van het jaar moet hij er staan.’

Meer weten?

Contact de expert

Cees Pille

Clustermanager logistiek