Apk-keuring in het buitenland wordt mogelijk

In Nederland gekentekende voertuigen, zoals vrachtwagens en trailers, mogen in de toekomst ook in het buitenland apk worden gekeurd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft hiervoor een wetswijziging in voorbereiding.

RAI Vereniging, Technical Road Transport Association, TLN en TIP Trailer Services zijn blij met de maatregel. Dankzij deze regeling hoeven voertuigen die soms jarenlang in het buitenland staan, niet meer op en neer naar Nederland voor de periodieke apk-keuring. Dit bespaart niet alleen veel onnodige kosten, maar vermindert ook de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

Nederlands gekentekende vrachtauto’s en trailers zijn soms langere tijd in het buitenland gestationeerd. Tot nu toe moesten deze voertuigen, op jaarbasis zo’n 1.200 tot 1.600 in totaal, voor de periodieke apk-keuring terug naar Nederland.

Ondernemers blij

De nationale apk-keuring was Nederlandse ondernemers al jarenlang een doorn in het oog. TIP Trailer Services: ‘Het wetsvoorstel is een zeer belangrijke stap voorwaarts om de impact van transport op het milieu terug te dringen, files te verminderen en de effectiviteit en efficiency van transport te verbeteren.’

Aanpassing wetgeving

De wetswijziging volgt op een experiment in Nederland en Spanje, waarbij een aantal Spaanse keuringsstations Nederlandse voertuigen apk mocht keuren.

Momenteel worden apk-keuringen in Europa nog niet wederzijds geaccepteerd. Nederland zal daarom met lidstaten onderling afspraken maken over de erkenning van apk-keuringen. De wetswijziging maakt deze afspraken mogelijk. Naar verwachting is de wetswijziging medio 2020 afgerond. ​

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.