B-rijbewijs toegestaan voor elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg

Zware, volledig elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg, bedoeld voor goederenvervoer, mogen onder voorwaarden met een B-rijbewijs worden bestuurd.

​De nieuwe regeling maakt het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal is daarvoor een C-rijbewijs vereist. TLN is blij met de nieuwe vrijstellingsregeling. Samen met andere organisaties is hier lang voor gelobbyd.

Regeling is nodig

Elektrische bestelauto’s zijn veel duurder en zwaarder dan reguliere voertuigen. De regeling is nodig om de invoering van volledig elektrische (nul emissie) bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en aan de doelstellingen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek – nul emissie goederenvervoer voor stadslogistiek in 2025 – te voldoen.

Aantal voorwaarden

In het kader van de regeling is een aantal voorwaarden van toepassing. Naast een volledig elektrische aandrijving moeten de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van goederen, mogen ze niet worden gebruikt met een aanhangwagen en is de inzet alleen in Nederland toegestaan. Ook moeten de kentekens zijn opgenomen in een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld en beheert register.

Aanvullende eisen

Omwille van de verkeersveiligheid gelden er ook aanvullende eisen voor de bestuurders. Zij moeten bij een erkende rijschool een aanvullende rijopleiding van ten minste 5 uur hebben gevolgd. De gegevens van chauffeurs die de opleiding hebben gedaan, worden vastgelegd in het RVO-register, zodat handhavers dit makkelijk kunnen controleren. Het bedrijf waar de bestuurder in dienst is moet daarnaast participeren in Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en als zodanig in het RVO-register staan.

Vrijstelling tachograaf

Deelnemers zijn in het kader van de proef vrijgesteld van de tachograafplicht. Deelnemende bedrijven moeten verder een keer per jaar het aantal kilometers dat met de elektrische voertuigen is gereden en de regio waarin ze actief zijn aan het RVO rapporteren. Dat is nodig om het proefproject te evalueren en de milieuwinst te rapporteren.

Definitief karakter

De nieuwe vrijstellingsregeling vindt plaats met toestemming van de Commissie. Deze geldt voor een duur van maximaal 5 jaar en eindigt per 1 januari 2023. Bedrijven die aan de proef deelnemen, hoeven zich na die tijd geen zorgen te maken. Als de proef goed verloopt, is het waarschijnlijk dat deze een definitief karakter krijgt. Een aanpassing van de Europese rijbewijsrichtlijn maakt dat mogelijk.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

Meld je aan voor de community om je ervaringen te delen.

TLN-leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, maar ook online. TLN is van start met een pilot voor leden. Zij krijgen online toegang tot een omgeving waarop ze informatie kunnen delen over ondernemerschap en relevante onderwerpen zoals duurzaamheid.