Bedrijfsleven komt met ambitieus voorstel stikstof

Een coalitie van het bedrijfsleven en natuurorganisaties roept het kabinet op tot 2030 jaarlijks €1,7 miljard beschikbaar te stellen om de ontstane stikstofimpasse te doorbreken. TLN ondersteunt deze oproep. In een gisteren aan informateur Mariëtte Hamer gestuurde brief pleit de brancheorganisatie ook voor een fundamentele oplossing van het probleem. ‘Ondernemers hebben duidelijkheid nodig’, aldus TLN.

Versneld verlagen

Een coalitie van VNO/NCW, MKB, Bouwend Nederland, LTO, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu heeft vandaag een plan gelanceerd om een doorbraak te creëren in de stikstofproblematiek. Met een breed pakket maatregelen wil de coalitie de uitstoot van stikstof versneld verlagen ten opzichte van de huidige stikstofwet van het kabinet. Dat geeft dan meer ruimte om de vergunningverlening voor economisch belangrijke activiteiten weer op gang te krijgen. Om het plan uit te voeren zou het komende kabinet tot 2030 €1,7 miljard per jaar extra beschikbaar moeten stellen.

Draagvlak

Het voorstel zet onder meer in op emissieloze mobiliteit, verduurzaming van de industrie, bouw- en energiesector en verschillende maatregelen voor de agrarische sector. De huidige wet heeft als doel een vermindering van de stikstofuitstoot van 26 procent voor 2030 vastgelegd. Het voorstel van de coalitie voorziet in een reductie van 40 procent in hetzelfde jaar. Omdat de agrarische sector via LTO Nederland bij het voorstel is betrokken, lijkt er draagvlak voor te zijn.

Emissieloze mobiliteit

De voorgestelde maatregelen voor emissieloze mobiliteit komen overeen met de maatregelen die ook voor het klimaatbeleid nodig zijn. Daarbij denken de partijen onder andere aan invoering van ‘Betalen naar gebruik’, elektrificatie van het wegverkeer en het verschonen van de binnenvaart en de zeevaart.

Duidelijkheid

TLN vindt het goed dat bedrijfsleven en milieuorganisaties gezamenlijk komen met een integrale aanpak om de stikstofproblematiek nu fundamenteel op te lossen. Dit vraagstuk is te groot en te wezenlijk voor de Nederlandse economie om verder te gaan met de gefragmenteerde aanpak van het kabinet tot dusver. Ondernemers hebben duidelijkheid nodig om te kunnen investeren. Dat is in de komende jaren van duurzaam, economisch herstel belangrijker dan ooit.

Brief informateur

Het voorstel sluit prima aan bij de wensen voor het nieuwe kabinet die TLN gisteren naar de informateur stuurde. Daarin vraagt TLN onder meer om de stikstofproblemen aan te pakken, voor een spoedige uitvoering van geplande infrastructuurprojecten. Van belang is wel dat maatregelen voor stikstofreductie zoveel mogelijk overeenkomen met maatregelen voor het klimaatbeleid.

Het versnellingsakkoord is onderstaand te downloaden en uitgebreid te lezen.

20210526 Versnellingsakkoord Stikstofemissiereductie 2021-2030

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs