Belastingdienst heeft nieuwe inzichten voor werknemersbijdrage aan Stichting SOOB

De Belastingdienst heeft aangegeven dat het werknemersdeel van de SOOB-premie ingehouden kan worden op het brutoloon. Voorheen werd dit ingehouden op het nettoloon van de werknemer. In een document, opgesteld door EY Belastingadviseurs LLP, wordt beschreven wat de gevolgen kunnen zijn voor de premie werknemersverzekering en afgedragen loonbelasting. Mogelijk kan je als werkgever met terugwerkende kracht een bedrag terugvragen aan de Belastingdienst. Ook werknemers kunnen in aanmerking komen voor een belastingteruggave.

Terugwerkende kracht betekent in dit concrete geval dat je een belastingteruggave over de afgelopen vijf jaar bij de Belastingdienst kan aanvragen. Het indienen van een teruggave voor het jaar 2018 is slechts mogelijk tot eind december 2023, om verjaring te voorkomen.

Het document met meer informatie is te vinden onderaan de pagina ‘arbeidsmarkt’ (alleen voor leden van TLN).

We willen je erop wijzen dat een mogelijke correctie administratief bewerkelijk en kostbaar kan zijn. We adviseren je daarom dringend om contact met jouw eigen salarisprovider op te nemen.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.