Betaling van eenmalige uitkering in januari 2023

In de cao 2023 is afgesproken dat iedereen die op 2 januari 2023 in dienst is, recht heeft op een eenmalige uitkering. Voor een fulltimer bedraagt deze maximaal € 250,- bruto.

Het is daarvoor niet relevant of zo iemand 30 jaar in dienst is of pas 1 maand. Ook heeft een vertrek binnen enige tijd na 2 januari 2023 hier geen enkele invloed meer op. Dan kan ook niet een deel op de werknemer worden teruggevorderd.

Parttime medewerker

Voor een parttimer is de € 250,- uiteraard naar rato. Het minimum is voor hen gebaseerd op de contractuele uren, maar heeft een parttimer in 2022 gemiddeld (over de weken dat hij in dienst was) meer gewerkt dan contractueel overeengekomen, dan geldt dat hogere gemiddelde.

Dus heeft de parttimer een contract voor 10 uur per week, maar heeft deze werknemer in 2022 gemiddeld 20 uur per week gewerkt, dan bedraagt de uitkering voor deze persoon in dat geval € 125,- bruto.

Vragen

Heb je nog vragen over dit onderwerp? De Ledendesk helpt je graag verder via info@tln.nl of 088-4567567.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.