Betere en duidelijke transportregels voor Europa

De Europese Commissie presenteert op 31 mei het “Mobility Package”. Een pakket aan maatregelen dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken.

In het pakket zijn maatregelen opgenomen om een gelijker speelveld tussen vervoerders in de EU te bereiken. Ook om te zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Wetgeving ten aanzien van toegang tot de markt voor buitenlandse bedrijven bijvoorbeeld. Maar ook een voorstel om rij- en rusttijden te herzien en handhaving van bestaande wetgeving te bevorderen. Al langere tijd roept Transport en Logistiek Nederland (TLN) op tot regelgeving die duidelijk, beter te handhaven is en leidt tot een eerlijk speelveld in Europa.

Eenduidige en heldere regels

TLN strijdt al jaren voor een eenduidige, heldere regels in dit dossier. Tegelijkertijd willen we de Europese Commissie complimenteren met het lef om in dit dynamische Europa dit dossier op te pakken”, aldus TLN voorzitter Arthur van Dijk.

Lappendeken

Een van de grote obstakels voor een goede werking van de interne Europese markt is de enorme lappendeken van regels per land, waarbij de “ieder voor zich” mentaliteit niet geschuwd wordt. Dit is niet bevorderlijk voor een sterke interne markt. Voorbeeld hiervan is de wirwar van minimumloonregelingen in Europa. TLN is hier niet op tegen maar heeft wel last van het feit dat ieder land zijn eigen systeem opzet. TLN wil inzetten op broodnodige duidelijkheid over wat nu wel en niet is toegestaan in de EU en op het uitbannen van de interpretatieverschillen tussen lidstaten.

Eerlijke concurrentie

Voor TLN is het van belang dat er een goede balans wordt gevonden voor cabotage binnen de EU. Een binnenlandvervoerder moet namelijk eerlijk kunnen concurreren op de binnenlandse markt en de internationale vervoerder op de grensoverschrijdende markt. Het vervoer van Nederlandse bedrijven vindt voor 80% plaats in een straal van 300 kilometer rondom Utrecht en de Nederlandse internationale vervoerder heeft daarin een prominente positie. Bedrijven hebben grote moeite om chauffeurs te vinden, want jaarlijks komen zij ruim 2.000 te kort.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs