Bonden bereid tot voortzetting cao-overleg

De vakbonden hebben vrijdag laten weten te zullen ingaan op de uitnodiging van werkgevers om de cao-onderhandelingen voort te zetten. Op donderdag 20 mei gaan partijen weer om de tafel om te spreken over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

TLN is blij met de toezegging. Hiermee komt een einde aan de ontstane situatie. Volgens TLN is een nieuwe cao voor de gehele bedrijfstak van belang, voor medewerkers én bedrijven. Er is gezocht naar mogelijkheden om de ontstane impasse te doorbreken. Werknemers en werkgevers hebben allebei baat bij duidelijke afspraken, vastgelegd in een cao die algemeen verbindend wordt verklaard.

De werkgeversdelegatie hoopt dat met het positieve signaal van de vakbonden om weer aan tafel te gaan de weg openstaat om snel tot resultaat te komen. FNV heeft haar acties in ieder geval tot 27 mei opgeschort. De agenda van het cao-overleg bestaat uit drie hoofdthema’s, te weten: loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken (RVU).

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht

Ontvang als lid korting op elke tankbeurt bij BP.