Bonden slaan toenadering TLN af en kondigen acties aan

De vakbonden FNV en CNV hebben vandaag laten weten niet in te gaan op onze uitnodiging om in een ultieme poging alsnog tot een cao-resultaat te komen. De bonden zien onvoldoende aanknopingspunten voor zo’n overleg en geven aan acties voor te bereiden.

Begin deze week hebben zowel FNV als CNV een ultimatum gesteld aan TLN (zie onderaan dit bericht). De inhoud van deze ultimatums is besproken met alle deelmarkt- en regiovertegenwoordigers binnen TLN, om te bepalen in welke mate de TLN-onderhandelingsdelegatie de door de bonden gestelde eisen kan inwilligen.

Op basis van deze gesprekken heeft de sociale commissie van TLN een advies geformuleerd aan het bestuur van TLN. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Vervolgens heeft TLN de vakbonden uitgenodigd om nog voor het verstrijken van het gestelde ultimatum, komende maandag, bijeen te komen. Dit met het doel een ultieme poging te doen om via constructief overleg alsnog tot een cao-resultaat te komen.

Daarbij is benadrukt dat de werkgevers bereid zijn om op alle door de bonden benoemde hoofdthema’s (loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken) een duidelijke stap te zetten in de richting van de bonden.

Niettemin zien de bonden onvoldoende aanleiding om het cao-overleg te hervatten. Dit betekent dat het door de bonden gestelde ultimatum onverkort van kracht blijft. Acties zijn volgens de vakbonden alleen te voorkomen als de gestelde eisen uit de eerdergenoemde ultimatums alsnog worden ingewilligd.

TLN raadt haar leden aan om de cao-ontwikkelingen op de voet te volgen via de speciale cao-onderhandelingspagina op de website van TLN. Op deze pagina is alle relevante informatie te vinden, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met eventuele acties en hoe TLN te bereiken bij eventuele vragen aangaande de acties.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht