Bouw DEFlog van start

Onlangs is gestart met de ontwikkeling van DEFlog, dat staat voor Data Exchange Facility Logistics. DEFlog is een publiek-private digitale voorziening die het mogelijk maakt om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden, als ook tussen bedrijven onderling.

Portbase ontwikkelt de komende maanden een eerste versie, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Smartwayz.nl. Op termijn moet DEFlog leiden tot een slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen.

Het faciliteren van data-uitwisseling staat centraal bij DEFlog. Roeland van Bockel (ministerie van IenW): ‘DEFlog geeft invulling aan een behoefte vanuit de overheid en vanuit de markt. Een dergelijke data-uitwisselingsvoorziening bestaat nog niet. Het geeft de mogelijkheid om nieuwe ITS-toepassingen te ontwikkelen, maar ondersteunt daarnaast ook bestaande toepassingen.’

Data over wegwerkzaamheden

Een van die bestaande toepassingen die in de toekomst met behulp van DEFlog eenvoudig toegankelijk wordt voor de logistieke sector is de data over wegwerkzaamheden. NDW biedt voor serviceproviders en verkeerscentrales een realtime overzicht van het verkeersbeeld. Daarbij verzamelt NDW andere wegverkeersgegevens, bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, en distribueert deze straks ook naar DEFlog. DEFlog vertaalt de data naar een standaard die veel gebruikt wordt in de logistieke sector. ICT-dienstverleners kunnen de data vervolgens ook via DEFLog ophalen en gebruiken in hun dienstverlening.

Andere data-elementen die DEFlog kan gaan uitwisselen zijn data over incidenten, brugopeningen, dynamische venstertijden en wachtrijen voor terminals en depots.

Data van vervoerder

Een vervoerder kan zelf ook data delen met de overheid. Denk aan het delen van de locatie van het voertuig voor een prioriteitsaanvraag op een kruispunt. Het wordt ook mogelijk voor vervoerders om onderling data uit te wisselen, bijvoorbeeld over de beladingsgraad in relatie tot routes en bestemmingen.

Belangrijk is daarbij dat de ‘bronhouder’, de organisatie die de data produceert vanuit bijvoorbeeld een planningssysteem, zelf de controle houdt over wie de data ontvangt en onder welke voorwaarden. Er worden afspraken gemaakt over autorisatie en toegang. DEFlog maakt daarvoor gebruik van bestaande standaarden, tools en afsprakenstelsels, waaronder het Open Trip Model en iSHARE.

Partners

Naast het ministerie, Smartwayz.nl en Portbase als initiatiefnemers sluiten ook NDW, Stichting Uniforme Transport Code (SUTC, namens TLN en evofenedex) en naar behoefte, de havens van Rotterdam en Amsterdam, Schiphol en Greenport aan om DEFlog vorm en inhoud te geven. Ook sluiten enkele vervoerders aan.

De oplevering van de eerste versie van DEFlog staat gepland voor de zomer van 2020.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur