Brancheorganisaties pleiten voor één veiligheidskader bouw

Veiligheid op de bouwplaats vindt iedereen belangrijk en logisch. Maar door de wildgroei aan veiligheidsvoorschriften ontstaat een wirwar aan regels op de bouwplaats. Daarom pleiten 12 brancheorganisaties, waaronder TLN, voor één duidelijk en efficiënt veiligheidskader.

De Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit, Toolboxen, verschillende poortinstructies, VCA, TCVT registratie, ISO 45001, ISO 9001 en ga zo maar door. Allemaal hebben ze veiligheid als uitgangspunt. In de praktijk zien werkgevers en werknemers door de bomen het bos niet meer. Met één breed gedragen veiligheidskader hopen de brancheorganisaties dat die onduidelijkheid verleden tijd wordt.

Veiligheidsladder
Vanwege de beperkte auditcapaciteit hebben de 12 brancheorganisaties (AFNL, CUMELA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Metaalunie, MKB Infra, NVAF, Techniek Nederland, TLN, VERAS, VHG en VVT ) eerder in een gezamenlijke brief aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gevraagd om de implementatie van de Veiligheidsladder uit te stellen. De brancheorganisaties voorzien ook (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Ook is de GCVidB gewezen op het verschil in interpretatie van de Veiligheidsladder-risicomatrix in de praktijk.

Wijzigingen
De GCVidB houdt echter vast aan implementatie per 1-1-2022. Daarnaast heeft de GCVidB de risicomatrix zonder inhoudelijke afstemming met de branches gewijzigd. Hoewel deze daardoor duidelijker is geworden, kunnen door de wijziging nieuwe en soms zwaardere implicaties voor betrokken sectoren en branches ontstaan. Dit bevestigt dat eenzijdige oplegging van regels en maatregelen kan leiden tot onbegrip, weerstand en onwerkbaarheid, terwijl structurele inhoudelijke afstemming met verschillende sectoren helpt om het draagvlak te vergroten. Om die reden gaan de 12 brancheorganisaties binnenkort met GCVidB en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (als schemabeheerder van de VCA) in gesprek.

Marktinitiatief
De Veiligheidsladder is geen wettelijke verplichting, maar een initiatief vanuit de markt. Als jouw opdrachtgever of de opdrachtgever van klant(en) dit beleid gaan uitvoeren, kan je hier wel mee geconfronteerd worden. Meer informatie over Veiligheid in Aanbesteding (ViA) en de bijbehorende Veiligheidsladder kun je vinden op: Veiligheid in Aanbesteding (ViA) (gc-veiligheid.nl).

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.