Brede politieke steun voor vrachtwagenheffing

De Tweede Kamer steunt de Wet Vrachtwagenheffing in ruime meerderheid. Dat bleek tijdens het zogenaamde Wetgevingsoverleg van 14 maart j.l. De Wet Vrachtwagenheffing voorziet er in dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen (voornamelijk de rijkswegen en een aantal provinciale wegen). Daar staat tegenover dat het Eurovignet wordt afgeschaft en dat de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zoveel als mogelijk is binnen de Europese wetgeving wordt verlaagd. Tenslotte wordt de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar de vervoerssector. Deze zogenaamde “terugsluis” wordt vervolgens ingezet voor innovatie en verduurzaming van de sector. Met name de verduurzaming van de transportsector is bij gebaat als er tijdig afdoende opbrengsten van de vrachtwagenheffing beschikbaar komen.

TLN is verheugd met deze brede politieke steun. Om de 40 grootste steden in ons land vanaf 2025 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. Ook is er, tijdig, voldoende laadinfrastructuur nodig. Met deze wet kan de sector aan de slag.

Punt van zorg is wel dat de wet veel later wordt ingevoerd (2027), dan vooraf was voorzien. Hierdoor ontstaat er een financieringsgat voor de sector, die al veel eerder aan de slag wil en moet gaan om in 2030 binnenstedelijk volledig overgeschakeld te zijn op ZE-voertuigen. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) gaf, op aandringen van het overgrote deel van de fracties, uiteindelijk aan bereid te zijn te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit financieringsgat op te vangen. Hierover gaat hij ook in gesprek met Minister Jetten (Minister voor Klimaat en Energie). Ook heeft Minister Harbers toegezegd de Kamer ieder half jaar te informeren over de voortgang van voorbereiding en implementatie van de wet Vrachtwagenheffing. TLN zal dit nauwgezet volgen.

De Tweede Kamer stemt op 22 maart over de Wet.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.