Cao-akkoord: informatie op een rij

Afgelopen vrijdag 4 november hebben werknemerspartijen FNV, CNV en de Unie ingestemd met het eindbod van werkgeverspartijen TLN en VVT. Er is dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (hierna: cao BGV). In dit artikel leggen wij uit wat dit voor jou als werkgever betekent.

De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar en loopt hiermee van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De loonstijgingen bestaan uit drie elementen:

  • De bruto lonen in schaal A’ tot en met H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%;
  • De verblijfskosten worden verhoogd conform het fiscaal convenant verblijfskostenvergoeding met de Belastingdienst, met een maximum van 7,5%;
  • Werknemers krijgen in januari 2023 een eenmalige uitkering van €250,- (bruto)

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 kent de cao BGV een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Werknemers hebben recht op het geldende fiscale maximum. Per 1 januari 2023 is dat €0,21 per kilometer. Het aantal kilometers dat in aanmerking komt voor vergoeding is gemaximeerd op 35 kilometer per enkele reis, onder aftrek van de eerste 10 kilometer. Concreet komt dit erop neer dat werknemers per enkele reis maximaal over 25 kilometer een reiskostenvergoeding ontvangen.

Om de woon-werkafstand te bepalen wordt gebruikgemaakt van de routeplanner van de ANWB. Hier kunnen het huisadres van de werknemer en het adres van de standplaats ingevoerd worden. Op basis van de optie “kortste route” komt hier het aantal kilometers per enkele reis uit. Per enkele reis wordt er afgerond op hele kilometers (0,5 en hoger naar boven en lager dan 0,5 naar beneden).

De reiskostenvergoeding wordt niet betaald als de werkgever al vervoer ter beschikking stelt. Er wordt ook alleen een reiskostenvergoeding betaald voor de dagen dat er daadwerkelijk woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden. Kiest een werknemer ervoor om verder van het werk af te gaan wonen dan is de werkgever niet verplicht om het extra bedrag aan reiskosten te betalen.

Het staat werkgevers vrij om in het voordeel van werknemers af te wijken van deze reiskostenvergoeding. Werkgevers mogen er dus voor kiezen om meer reiskostenvergoeding te betalen.

Vergoeding scholingsuren

Als een werknemer een verplichte cursus volgt in opdracht van de werkgever of een cursus volgt voor het behouden van de Code95 en het TCVT-certificaat, dan worden de cursuskosten, het examengeld, de reiskosten (fiscale maximum netto kilometervergoeding) en de cursustijd vergoed. De cursustijd wordt vergoed met 100% van het basisloon per uur. De cursustijd telt niet mee voor het aantal overuren en wordt niet als zaterdag- of zondaguren vergoed.

Wil je meer lezen over de gezamenlijke toekomstagenda, participatiewet en wat dit akkoord betekent voor voormalig KNV-bedrijven? Klik dan hier: 20221014 Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer - TLN/VVT.

TLN Talk 14 november 2022

Aanstaande maandag zitten Pieter Kievit, hoofdonderhandelaar namens TLN, en Rob van Opzeeland, directeur van Kivits Drunen en lid van de onderhandelingsdelegatie, aan tafel bij TLN Talk om na te praten over de onderhandelingen, hoe zij tot dit akkoord zijn gekomen en wat dit voor de sector en ondernemers gaat betekenen. Houd de LinkedIn pagina van TLN in de gaten.

Loontabellen beschikbaar

Inmiddels zijn de loontabellen, verblijfskostenvergoeding en jeugdlonen per 1 januari 2023 beschikbaar. Bekijk ze hier.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.