Cao algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen algemeen verbindend verklaard.

Dit besluit treedt per 1 oktober in werking, vervalt met ingang van 1 januari 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

​Het besluit is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.